mai 10

Fredrikstad kommune ilagt forelegg på 500.000 kroner

Saken handler om at kommunen skal ha utsatt tre varslere for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel oppsummerer NRK i en artikkel.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Fredrikstad kommune er ilagt forelegg for brudd på arbeidsmiljøloven skriver også kommunen på sine nettsider. Fredrikstad kommune har 9.mai mottatt et forelegg fra Politimesteren i Øst for brudd på arbeidsmiljøloven i varslersaken. Forelegget er fastsatt til kr. 500.000,-.

Frist

Politiet har gitt kommunen en frist på fem dager for å ta standpunkt til forelegget. Kommunen vil be om forlenget tidsfrist for å få mulighet til en grundigere gjennomgang av saken.

Her kan du lese brevet fra politiet