mai 13

Fylkesvei 109 mellom Rolvsøysund og Alvim. Inviterer til åpent møte

Fv. 109 gjennom Greåker via 3D-illustrasjon: Multiconsult

Velkommen til informasjonsmøte 15. mai i Sarpsborg

Statens vegvesen inviterer alle interesserte til åpent informasjonsmøte 15.mai om reguleringsplanforslag for fylkesvei 109 mellom Rolvsøysund og Alvim.

Trinn 1 og 2

Reguleringsplaner for denne strekningen, trinn 1 og 2, ligger nå ute til offentlig ettersyn. For at flest mulig skal ha mulighet til å delta holdes samme presentasjon på tre ulike tidspunkter. Planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er tilgjengelige etter hver orientering for å svare på spørsmål.

Tidspunkt: 

Onsdag 15. mai. Like orienteringer i plenum kl. 14.00, 16.00 og 18.00.

Sted: 

Greåker videregående skole, Fortunaveien 16

Les nyhetssak om reguleringsplaner til offentlig ettersyn, med lenker til plandokumenter