mai 13

Vårslepp med ATV og moped, politiet vil forebygge ulykker

Politiet og Statens vegvesen registrerer økning i antall ATV–kjøretøy. Med stadig flere ATV’er i trafikken har vi også et potensial for flere ulykker. I kontroller blir det stadig avdekket at både ATV’er og mopeder er trimmet.

Flere forhold har blitt meldt etter slike kontroller og førere har fått forenklet forelegg – og kjøretøy har blitt avskiltet på stedet opplyser politiet i en artikkel.

Vår og sommer

– Med vår og sommer er tiden her for at man i større grad ser disse som del av trafikkbildet. Derfor minner vi nå både førere av ATV’er og mopeder og foresatte til barn om regelverket som gjelder, sier trafikk-koordinator Steven Blindheim.   

Ikke ment for lek

– Flere ulykker de siste årene tyder på at barn får lov til å kjøre ATV (All Terrain Vehicle)  inne på privat eiendom. Det er forbudt. Politiet oppfordrer sterkt om at barna skal gå gjennom normal kjøreopplæring før de får lov til å kjøre noe som helst motorisert kjøretøy, sier Blindheim.

Uregistrerte

Han legger til at uregistrerte ATV’er og mopede ikke kan ferdes på vegnettet. De kan bare brukes på lukket bane og sjåføren må ha lisens fra Norges Motorsportforbund.

 – Det er først når man er blitt 16 år, og har fått førerkort at man har tillatelse til å kjøre ATV og moped  avgrensa opp til 50 kubikkcentimeter. Barn har ikke tillatelse til å kjøre ATV, verken på privat eller offentleg veg. Blindheim  viser til  Trygg Trafikk som har god informasjon på temaet.

Konsekvenser ved å kjøre en trimmet moped eller ATV

Der politi og vegvesen har stanser og avskilta mopeder og ATV’er har vi også hatt tilfelle der foreldra står som eier av kjøretøyet.  Husk at eier av kjøretøyet (verje) og fører deler plikten med å sikre at kjøretøyet ikke blir brukt dersom det ikke er i forsvarlig stand.

Hva sier loven om trimming (brudd på vegtrafikkloven § 23 jf. § 13)

  • Trimming av ATV’er og mopeder fører til avskilting av kjøretøyet og bruksforbud.
  • Forenkla forelegg på kroner  5500
  • Trimming gir opp til seks (!) prikker på førerkortet ditt.
  • Moped/ATV må repareres og settes i stand.
  • Ny framvising på trafikkstasjonen må utføres inkl. gebyr på kroner  500.

Saken ble som et utgangspunkt publisert av Møre og Romsdal politidistrikt| aktuell link

Foto via Politiet