mai 14

-Det går godt i norsk økonomi

Det er dagen for revidert nasjonalbudsjett. Finansminister Siv Jensen har lagt fram regjeringens økonomiske prioriteringer tirsdag formiddag. Foto / arkiv UD / Strømme

Går godt

Det går godt i norsk økonomi oppsummerer Finansdepartementet i en melding. Flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette fremover. I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi.

– Arbeidsledigheten går ned over hele landet, og nå kommer en stadig større andel av oss i jobb. Det er ekstra gledelig at fire av fem arbeidsplasser blir skapt i privat sektor. Det styrker bærekraften i velferdssamfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Med god utvikling i norsk økonomi, har regjeringen de siste årene holdt igjen i utgiftene på statsbudsjettet, og på den måten lagt til rette for vekst og nye arbeidsplasser i næringslivet.

I budsjettet for 2019 har regjeringen videreført satsingen på samferdsel, forskning og utdanning og vekstfremmende skattelettelser, innenfor ansvarlige rammer. Revidert budsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for 2019 med ny informasjon. På noen områder er det likevel gjort endringer. Forliset av KNM Helge Ingstad har medført økte utgifter til Forsvaret. For å forebygge og bekjempe kriminalitet økes også bevilgningene til politiet og PST, og innsatsen til klimatiltak styrkes.

Pengebruken i 2018 ble lavere enn planlagt. Det er den viktigste årsaken til at budsjettimpulsen for 2019 ser ut til å bli høyere enn anslått i statsbudsjettet i fjor høst.

– Ser vi 2018 og 2019 samlet, er finanspolitikken om lag nøytral, sier finansminister Siv Jensen.

Flere detaljer

%d bloggere like this: