mai 14

Flere tar buss i Østfold

Nedre Glomma hadde størst passasjervekst de fire første månedene i år opplyser Østfold kollektiv i en melding.

Totalt i Østfold

Det ble registrert totalt 2,8 mill passasjerer i Østfold.

Dette er en vekst på 1,1 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

 

Nedre Glomma

I Nedre Glomma ble det registrert 1,4 mill ordinære (betalende) passasjerer.

Dette er 44.000 flere enn i samme periode i fjor, noe som gir en økning på 3,3%.

Det var samtidig en nedgang i antall skolereiser i denne perioden.  

 

– Omlegging av busstilbudet i Nedre Glomma var et riktig valg

Vi er godt fornøyde med en passasjervekst på 3,3% i Nedre Glomma etter at vi registrerte en liten nedgang høsten 2018. 

Det tar alltid noe tid å innarbeide nye tilbud både for kundene og sjåførene, men passasjerveksten så langt i år bekrefter jo langt på vei at omlegging av busstilbudet var et riktig valg, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.  

Det er samtidig fortsatt kort tid siden omleggingen i fjor sommer, og vi vil fortsette jobben med å tilpasse tilbudene enda bedre slik at enda flere velger å reise kollektivt, fortsetter han.

 

Halden og Moss

Utviklingen i Halden og Moss er ikke like positiv. Mens det var en liten økning i Halden, var det en nedgang i Moss.

Nytt busstilbud i Moss starter 19. august og vil gi langt flere avganger på hovedlinjene. 


aktuell link

http://www.ostfold-kollektiv.no/nyheter/flere-tar-bussen-i-østfold/