mai 18

Håper mange vil utvikle Halden-vassdraget

VIKTIG: Haldenvassdraget er viktig for Østfold, påpeker fylkespolitiker Andreas Lervik. Foto via Østfold fylkeskommune

Håper mange vil utvikle Halden-vassdraget

Gjennom en helt ny støtteordning vil Østfold fylkeskommune støtte utviklingen av Halden-vassdraget. Fylkespolitiker Andreas Lervik håper å få mange søknader i løpet av sommeren opplyser fylkeskommunen på sine nettsider:

  • Vi ønsker å styrke verdiskapingen i og langs Haldenvassdraget. Det kan søkes til næringsutvikling, økt besøksattraktivitet og å legge til rette for opplevelser og friluftsliv, sier Lervik som er leder av næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune.

For dersom du ønsker være med på utviklingen av Haldenvassdraget, har du nå sjansen. Gjennom en helt ny støtteordning håper Østfold fylkeskommune å bidra til enda mer aktivitet i og rundt vassdraget.

Søknadsfrist i august

Den første tildelingsrunden er nå åpnet, og søknadsfristen er 24.august.

Haldenvassdraget består av en rekke avlange innsjøer forbundet av elver og kanaler. Det er det nest største vassdraget i Østfold etter Glomma. I og langs vassdraget foregår det allerede mye aktivitet, knyttet til blant annet næringsliv, turisme og frilufts- og reiseliv.

Nå håper Lervik området kan utvikles enda mer. 

  • Jeg håper og tror vi får mange søknader. Dette er et viktig og attraktivt kulturminne for Østfold. Slik skal det fortsette, sier han.

Næringsutvikling, bærekraft og attraktivitet

Prosjektene skal bidra innenfor ett eller flere av følgende områder:

•Bidra til et bærekraftig næringsliv preget av nyskaping, riktig kompetanse og samhandling

•Gjøre Østfold attraktivt for mennesker og kapital, og bidra til et velfungerende arbeidsmarked.

•Ivareta klima, natur, kulturminner og kulturlandskap

Det er satt av 1,75 millioner kroner til formålet i 2019.

Tildelingen av midler besluttes av næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune

Aktuell link | via Østfold Fylkeskommune