mai 18

Har spart russen for mange ulykker

Vegvesenet har jobbet for å hindre russeulykker i mange år. Gratis kontroller, råd og tips bidrar til full russerulle på en trafikksikker måte skriver Vegnett i en artikkel.

Stor innsats

-Vi legger ned en stor innsats for russen. Dette har garantert bidratt til færre skadde. Det er helt klart en krevende jobb, men veldig viktig med tanke på trafikksikkerheten og nullvisjonen til Statens vegvesen.

Det sier fagleder Erik Dammen på Risløkka trafikkstasjon som har kontrollert flere hundre russebusser de siste årene.

Sikkert samarbeid

Sammen med blant annet politiet, NAF og Trygg trafikk har det vært utallige arrangement og informasjonsmøter for russen.

-Vi har blitt bedre og bedre til å nå fram med budskapet vårt. Det er også et godt samarbeid mellom trafikkstasjonene lokalt, sier Dammen.

Bedre stand

-Bussene er i bedre stand nå enn før, noe som viser at den store jobben vi har lagt ned gjennom mange år gir resultater. Men fortsatt er en del tekniske feil. Noe av grunnen er trolig at kjøretøyene ofte har stått lagret stille over lengre tid.

Typisk feil kan være feil med bremser, elanlegg, setebelter og seter, treverk innvendig, tape over nødvinduer, mangler ved speil innvendig, lys innvendig, feil med nødutgang/mekanisme på dører, tape over reflekser og lamper, fartsskriver uten godkjenning og diverse lekkasjer.

-Noen blir veldig sure når vi finner feil som må rettes. Andre skjønner at dette er viktig, og at det er deres sikkerhet vi tenker på, sier Dammen.

Russeoblat

Godkjente kjøretøy får russeoblat med teksten: Godkjent russebil mai 2019. Disse slipper tekniske kontroll i mai, men kan bli kontrollert for bruk av bilbelte, gyldig førerkort og så videre.

Får råd og tips på vegvesen.no

 www.vegvesen.no/russ kan russen finne svar på spørsmål om kjøp og salg og hva de bør huske på og krav ved ombygging. Der får de også oversikt over gratis kontroller på trafikkstasjoner rundt om i landet. På Facebook-sida «Russ på hjul» får de blant annet svar på spørsmål og nyttig informasjon

Færre russebiler enn før

Tall fra Forsikringsselskapet IF viser at antall russebusser og –biler er halvert de siste åra. En av årsakene er at disse går i arv fra kull til kull, og at de blir så gamle at de må pensjoneres. Det er også dyrt og krever mye tid å sette i stand russebiler, samtidig som det har blitt mer populært å være vandreruss.

aktuell link | via Vegnett | foto via Vegnett | Busterud