mai 19

Vaksineanbefalinger og andre råd ved reise til utlandet

En kvinne døde ved Førde sentralsykehus etter rabiessmitte 6.mai. Hun fikk rabies etter hundebit under opphold i Sørøst-Asia. I lys av saken minner Folkehelseinstituttet om råd ved reise til utlandet:

Vaksinasjon mot rabies er aktuelt for reisende til områder der det er forekomst av rabies, og der medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig. Vaksinasjon er spesielt aktuelt for barn, da de kan tenkes å få kontakt med rabiessmitta dyr uten at foreldrene vet om det. Rabies finst i de fleste land utenom Norden. FHI råder derfor reisende til å ikke ta kontakt med dyr under reisen.

Skulle du likevel bli bitt eller klort, eller slikka på sår eller slimhinne, må du vaske og skrubbe grundig i minst 15 minutter med såpe og rikeleg rennende vann. Du skal straks oppsøke lege på steder der du er. Han/ho kan best vurdere faren for rabies og eventuelt raskt igangsette vaksinasjon. Dette gjelder også om du allerede er vaksinert.

I noen tilfelle kan det være aktuelt å vaksinere seg før du reiser, men du må fortsatt søke helsehjelp raskt om du blir bitt. Ved mistanke om rabiessmitte er det anbefalt også å ta vaksine i etterkant av kontakt med dyr, da dette vil gi det beste vernet mot rabiessykdom

Hva slags reisevaksiner bør jeg ta?

Anbefalte tiltak om vaksinasjon vil variere med kva slags reise du skal ut på, hvor lenge du skal være borte og hvordan helsetilstanden din er.

Folkehelseinstituttet gir råd om vaksine. Det er deg selv i samråd med helsepersonell som tar avgjørelsen om kva slags vaksiner du bør ta før du legger ut på reise. Du kan få reisevaksine flere steder avhengig av hvor du bor, for eksempel hos fastlege, helsestasjon, reiseklinikk og andre. De kan hjelpe deg med å vurdere hvilke vaksiner du trenger for den aktuelle reisen.

Flere reiseråd kan være aktuelle

God forberedelse gir tryggere reise. I brosjyra «Gode råd for god reise» finner du blant annet også råd om forebyggende legemiddel, tips til utsatte grupper og andre råd som er viktige både før, under og etter reisen.

aktuell link | Folkehelseinstituttet