mai 21

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 96 883 til 99 858 kroner fra 1. mai

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 96 883 til 99 858 kroner fra 1. mai 2019. Dette er en økning på 2 975 kroner, som tilsvarer 3,07 prosent. Gjennomsnittleg grunnbeløp får en økning på 3,20 prosent. Alderspensjon under utbetaling får en årlig økning på 2,4 prosent.

Regjeringen og organisasjonene har drøfta tallgrunnlag for årets regulering av folketrygdas grunnbeløp og pensjoner fra 1.mai 2019. 

– Jeg er glad for at det ligger an til at alderspensjonistene får en god økning i pensjonene. Slik det ligger an, blir årlig økning i pensjonene høyere enn prisveksten. Minstepensjonistene, de med pensjon over minstepensjon og de uføre får reallønns­økning, ut fra det foreløpige anslaget i revidert budsjett for prisøkningen i år, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Her kan du lese mer

%d bloggere like this: