mai 22

Politiet har tatt beslag i over 1800 ulovlige våpen

Politiet har avdekket omsetning av store mengder ulovlige våpen. Hittil er 67 personer siktet og 2 361 våpen beslaglagt som følge av etterforskningenopplyserpolitidistrikt

Etterforskningen har pågått siden 2015, og ble igangsatt som en målrettet satsning ledet av Sør-Øst politidistrikt. Politidistriktet har lagt ned store ressurser i etterforskningen, med bidrag fra blant annet Oslo, Øst, Agder og Innlandet politidistrikter. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra det nasjonale samordningsorganet som skal bidra til å styrke politiets samlede innsats for bekjempelse av alvorlig kriminalitet.

Beslag hos våpensamlere

– Som et resultat av den omfattende etterforskningen er det tatt beslag i betydelige mengder våpen over store deler av Sør-Norge. Det er blant annet gjort større beslag hos personer som definerer seg som våpensamlere, sier leder av Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif.

I Norge er det et stort antall våpen som ikke er registrert i politiets våpenregister, eller som skifter eier uten at dette blir oppdatert. 

– Det er alvorlig når store mengder våpen ikke blir registrert på riktig eier i våpenregisteret. Samtidig er det viktig å understreke at de fleste våpnene dette gjelder arves fra dødsbo, hvor etterlatte ikke har meldt inn nødvendige oppdateringer rundt eierskifte, sier Reif.

Mangelfulle rutiner i politiet og Forsvaret

I Sør-Øst politidistrikt er det seksjonsleder for spesiell etterforskning Skule Worpvik som har ledet det omfattende arbeidet. Etterforskningen har blant annet avdekket mangelfulle rutiner i både politiet og Forsvaret. Det er opprettet straffesaker mot flere personer i politiet og Forsvaret.

– Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulovlige virksomheten. Flere av disse våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret.
Både i Forsvaret og i politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen. Her har det ikke vært gode nok rutiner tidligere, sier Worpvik.

Bedre våpenforvaltning

Etterforskningen viser at flere våpenforhandlere og våpensamlere ikke etterlever regelverket. Det er blant annet avdekket bruk av dokumentforfalskning hos flere våpenforhandlere rundt plombering av våpen. I tillegg har våpen som har vært registrert som deaktiverte fortsatt blitt omsatt, og våpen underslått fra Forsvaret har blitt solgt videre fram til 2016. Funnene gir grunn til bekymring når det gjelder registrering, destruering eller plombering av våpen.

–Tilgangen til ulovlige våpen er stor, og det er bekymringsfullt med tanke på skadene disse våpnene kan utgjøre om de havner i feil hender. Dette har vært en målrettet satsning på tvers av flere politidistrikt for å ta bedre grep om våpenforvaltningen i Norge. Betydelige våpenbeslag er et effektivt bidrag til å forhindre at ulovlige våpen kommer på avveie i samfunnet, og politiet skal fortsette å bygge videre på dette viktige arbeidet, sier Worpvik.

Fakta i saken

 • Etterforskningen er ledet av Skule Worpvik ved Sør-Øst politidistrikt
 • Politidistrikter i Oslo, Øst, Agder og Innlandet har deltatt
 • Den enkelte straffesak er behandlet av det politidistrikt der lovbruddet har funnet sted
 • De fleste sakene er ferdig etterforsket og det er tatt ut 67 siktelser

Det er fire hovedområder innen sakskomplekset:

 • Salg av uregistrerte våpen
 • Underslag av våpen fra Forsvaret frem til 2016
 • Uriktig innmelding av deaktiverte våpen
 • Våpensamlere som innehar ulovlige samlinger

Ved utgangen av april er status følgende:

 • 2 361 våpen beslaglagt (av disse er 1815 uregistrerte/ulovlige våpen)
 • 67 siktelser
 • Enkelte av de siktede var godkjente våpensamlere
 • Enkelte av de siktede har tilknytning til Forsvaret
 • Enkelte av de siktede har tilknytning til politiet
 • 19 saker er fortsatt under etterforskning i Sør-Øst politidistrikt
 • 16 saker er oversendt andre politidistrikt
 • 9 er ilagt bøter som følge av etterforskningen
 • 17 har fått avsagt dom som følge av etterforskningen

Alle foto via Politiet