mai 23

40 000 kvinner må skynde seg for å få gratis HPV-vaksine

Tilbud om gratis HPV-vaksine for unge kvinner som er født i 1991 eller senere, avsluttes ved utgangen av juni 2019. De som ikke har tatt alle tre vaksinene, må skynde seg for å få fullført innen fristen skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel:

I alt har 200 000 unge kvinner som er født i 1991 eller senere, fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Full vaksinasjon består av tre enkeltdoser.

Oppslutningen om dette tilbudet har vært svært godt. Tall frs Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) per 14. mai 2019 viser at over 120 000 kvinner har tatt imot tilbudet om vaksine og startet vaksinasjon. 83 000 har fullført vaksinasjonen med tre doser. Imidlertid er det nærmere 40 000 som mangler en eller to doser for å være fullvaksinerte.

Tre doser er anbefalt

– Vi anbefaler tre doser for å få best mulig beskyttelse. Nå hastar det å få satt siste dose. Tilbudet går ut den 30. juni, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

– For de som har starta, men bare fått første vaksinedose, vil vi råde til å ta dose nummer to innen fristen går ut. Tre doser er best, men to er bedre enn en, legg Greve-Isdahl til.

De som ikke rekker å fullføre innen fristen, kan også ta kontakt med lege og betale for den siste dosen selv.

Vaksinen har vist seg å gi rundt 90 prosent beskyttelse mot alvorlige celleforandringer i livmorhalsen hos kvinner som ikke var smitta med humant papillomavirus (HPV) på vaksineringstidspunktet. Slike celleforandringer er et forstadium til livmorshalskreft.

Det går fint om det har gått lengre tid mellom dosene.

Det skal gå minst en måned mellom første og andre dose, deretter skal det gå minst fem månader mellom andre og tredje dose.

– Mange unge kvinner spør om de må starte vaksineringen på nytt dersom det har gått mer enn en måned mellom den første og andre dosen eller mer enn fem månader mellom andre og tredje dose. Svaret er at de treng ikke starte på nytt, en månad og fem månader er minimumsintervall. Samtidig har man ikke full beskyttelse før alle dosene er satt, slik at en skal ikke utsette vaksineringen unødvendig, avslutter Greve-Isdahl.

Ingen uventa biverknadsmeldinger

Statens legemiddelverk (SLV) har godkjent HPV-vaksinen Cervarix etter en grundig vurdering av effekt og bivirkninger. De meldte bivirkningene gir ikke grunnlag for å endre anbefalingen om HPV-vaksine til unge kvinner. Den siste rapporten finn du på nettsiden til Statens legemiddelverk, HPV-vaksine og bivirkninger

aktuell link | Folkehelseinstituttet