mai 23

Det er i utgangspunktet straffbart å bære kniv eller lignende skarpt redskap på offentlig sted, men

Det er i utgangspunktet straffbart å bære kniv eller lignende skarpt redskap på offentlig sted. Bestemmelsen skal trygge befolkningen og forebygge alvorlige voldshandlinger opplyser Politiet i en artikkel.

Forbudet gjelder ikke når gjenstandene bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål, jf. straffeloven § 189 om ulovlig bevæpning på offentlig sted.

Det betyr at for eksempel håndverkere som bruker kniv i sitt arbeid kan bære denne på jobb. Politiet anbefaler likevel at kniv bæres lite synlig eller oppbevares i bil eller på arbeidssted hvis man skal på butikken for å handle, på kafe for å spise lunsj, er på vei til eller fra jobb og lignende.

Kontrollert

Alle som bærer kniv eller lignende skarpt redskap på offentlig sted kan bli kontrollert hvis politiet er i tvil.

•først publisert av