mai 23

Fylkesordfører Haabeth luftet sin frustrasjon over statens agering på samferdselsfeltet

Fylkesordfører Ole Haabeth understreket at Østfolds frustrasjon over statens agering på samferdselsfeltet var stor da stortingets transport- og kommunikasjonskomité gjestet Østfold torsdag.  Det skriver Østfold fylkeskommune i en artikkel.

Lite forutsigbare

– Signalene vi får fra staten når det gjelder byvekstavtale i Nedre Glomma er forvirrende og lite forutsigbare. Vi venter fortsatt på invitasjon fra Staten. De lokale vedtakene er på plass, men vi opplever det som om spillereglene endres etter behov. Frustrasjonen her er stor, det må jeg bare understreke, sa Haabeth og sukket.

Også når det kommer til intercity-utbygging frykter fylkesordføreren at det skal gå stadig saktere.

– Vi venter med økende utålmodighet, og frykter at vi beveger oss mot situasjonen vi hadde på nittitallet, med små, korte strekninger, sa han.

Olav Moe, leder av fylkeskommunens samferdselskomite, fulgte opp med å påpeke at fylkesveinettet i Østfold er stort, og med et stort vedlikeholdsetterslep etter at fylkesveiene ble overført fra staten i 2010.

Bompenger

Med økende motstand mot bomfinansiering av vei- og samferdselsprosjekter, var det naturlig at også dette ble et tema da parlamentarikerne var i Østfold. Komitemedlem Sverre Myrli (Ap) ville vite om man lokalt kunne nå nullvekstmålet uten bruk av bompenger, men fikk svar på tiltale fra byordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad, Sindre Martinsen-Evje og Jon Ivar Nygård:

– Bompengene er planken her, og oppå dem må man legge parkeringsavgifter og annet. Uten bompenger ville vi måtte ha p-avgifter av et hittil ukjent nivå. Så å ta disse løftene uten bompenger er lite realistisk. Det er teoretisk interessant, men virkeligheten ser annerledes ut, sa de to.


aktuell link | kilde | via Østfold fylkeskommune

Foto via Østfold fylkeskommune