mai 24

– Varsle oss dersom noen tar seg inn på sperrede jernbaneområder

Filipstad 27.februar, tre dager etter ulykken. I bakgrunnen sees tunnelen der togsettet som var klatret på sto parkert. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR.

Bane NOR med intern rapport om Filipstad-ulykken: – Varsle oss dersom noen tar seg inn på sperrede jernbaneområder

Togparkeringen på Filipstad i Oslo, der en ungdom døde og to ble alvorlig skadet den 24.februar i år, viser seg å ha vært oppsøkt av skoleungdom i lengre tid. Nå varsler Bane NOR flere tiltak for å forebygge ulykker og ber om at du varsler hvis du ser eller hører om ferdsel på jernbaneområder. Det kommer fram i en intern rapport som Bane NOR har utarbeidet etter Filipstad-ulykken.

– Det var en forferdelig ulykke og den preger oss sterkt. Bane NOR skal forebygge ulykker på alle slike jernbaneområder. Vi var klar over at taggere fra profesjonelle miljøer hadde vært inne på området, men vi visste ikke at også vanlig skoleungdom tok seg inn der. Det har vi fått informasjon om først etter ulykken. Vi ber om at folk passer på og varsler oss, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør for Infrastruktur i Bane NOR i en melding.

Forebygge mer

Områdesikringen på Filipstad og tilsvarende steder er laget for at ingen skal ta seg uforvarende inn på området.

– De som ønsker det, klarer uansett å ta seg inn. Det er det dessverre ikke mulig å sikre seg mot, men vi kan likevel gjøre mer for å forebygge, sier Vibeke Aarnes.

Taggere klipper jevnlig opp gjerdene og det har vært tilfeller der de har kommet i full lokføreruniform for å komme inn på området. Vi har ikke hatt god nok systematikk i å fange opp økende risiko over tid. Det har vært gradvis økende farlig ferdsel over en lengre tidsperiode, men vi vurderte ikke forsterkning av områdesikringen.

Rapporten

Formålet med Bane NORs rapport er intern læring. Slike undersøkelser gjøres rutinemessig etter hendelser og ulykker som del av et kontinuerlig sikkerhetsarbeid.

– Rapporten vår har ikke alle svar, men vi mener det er viktig å dele den. Politiet etterforsker fortsatt ulykken og det er de som kartlegger hendelsesforløpet. I tillegg gransker Statens Havarikommisjon ulykkeshendelsen, sier Aarnes.

Var på taket av toget

Søndag 24.februar tok tre ungdommer seg inn på jernbaneområdet Filipstad fra fritidsklubb-tomten. De klatret enten over gjerdet eller gikk gjennom langs tunnelveggen ved enden av tomten.

De gikk inn i tunnelen der det sto to parkerte tog. Tunnelen er i bruk og det er høyspent strøm i kontaktledningen over sporene.

Etter å ha klatret opp på taket av det ene toget kommer en av ungdommene for nær kontaktledningen. Det fører til en eksplosjon og de to andre blir kastet ned på bakken.

Like etterpå kommer en av dem ut og ber en forbipasserende om å ringe etter hjelp. Gutten går inn i tunnelen igjen, og like etterpå skjer en ny kortslutning. Det er uvisst for Bane NOR hvem som da kom i kontakt med ledningen.

Kontaktledningen har spenning på 15.000 volt og strømgjennomgang vil føre til svært alvorlige personskader. Avhengig av plasseringen til personene seg imellom og nærheten til strømgjennomgangen kan en slik ulykke føre til dødelige skader, slik det har gjort i denne tragiske ulykken.

Togsettet og gjerder

Togene som sto parkert i tunnelen var skiltet «høyspenning livsfare», blant annet rett ved de fastmonterte stigene som hadde klatrevern.

Filipstad-området er inngjerdet og med mange advarsel-skilt, men 30 meter av gjerdet, mot tomten til fritidsklubben, var ikke i henhold til Bane NORs tekniske regelverk. Denne delen av gjerdet var ikke skiltet «adgang forbudt» og hadde lavere høyde. Bane NORs egne kontroller og utbedringer av gjerder har foregått rutinemessig og kontinuerlig, men har ikke vært så systematisk og dokumentert som ønsket. Det er ellers ikke avdekket andre avvik fra interne regelverk eller forskrifter.

Det har vært gjentagende klipping av gjerder og ferdsel med tagging inne på området. Det har ikke vært nok systematikk på forsterkning av områdesikringen etter slike ødeleggelser.

Tiltak

Rapporten anbefaler 11 tiltak relatert til ulykken. De mest sentrale:

  • Bevisstgjøring: Tettere dialog med utsatte naboer
  • Enklere rutiner for reparasjon av gjerder mm.
  • Forbedre kvaliteten på inspeksjoner, få friskt blikk på vante områder
  • Gjennomgang av andre togparkeringsområder i Norge
  • Vurdere klippesikre, klatrevanskelige gjerder i særlig utsatte områder
  • Se på hvordan bedre oppdage og varsle om ulovlig ferdsel

Dersom noen ser at noen tar seg inn på sperrede jernbaneområder er det viktig at Bane NOR varsles.