mai 25

Badetur i Sarpsborg, eller litt tidlig? -God kvalitet.,

Vannkvaliteten sjekkes ved åtte badeplasser i Sarpsborg kommune hver sommer. Prøveresultatene vurderes etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad opplyser Sarpsborg kommune i en artikkel;

 

Slik overvåkes badevannet

Sarpsborg kommune tester badevannet ved følgende åtte badeplasser: Tunevannet, Børtevannet, Isesjø, Revebukta, Ullerøy, Feriehjemmet, Høysand og Kålvika.

Badeplassene befares fire ganger i løpet av sommeren. Siktedybden blir målt der dette er mulig, og det blir tatt vannprøver for analyse av blant annet tarmbakterier. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

Tunevannet

Tunevannet har vært utsatt for oppblomstring av blågrønnalger gjennom flere år. Av den grunn blir vannet fulgt opp med ukentlig befaring fra juni til godt ut på høsten.

Siktedybden og vanntemperaturen blir målt fra brygga ved Roklubben, samtidig som det blir gjort en visuell vurdering av vannet. Vannprøver for analyse blir tatt fra badebrygga ved Tunevannet fire ganger i løpet av sommeren.

Foto / skjema via Sarpsborg kommune / aktuell link