mai 27

Fortsatt økt grensehandel

Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 8,3 prosent i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019, sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. Nordmenn handlet for 16,3 milliarder kroner i denne perioden. Dette er 1,25 milliarder kroner mer enn i forrige firekvartalsperiode skriver SSB.

Til tross for at grensehandelen øker i kroner, holder antall grensehandelsturer seg stabilt, viser nye tall fra grensehandelstatistikken. I perioden 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019 ble det gjennomført 8,6 millioner dagsturer, som er om lag det samme som i den forrige firekvartalersperioden. Det betyr at det gjennomsnittlige handlebeløpet pr tur økte fra 1 735 kroner til 1 889 kroner. Vi brukte altså i gjennomsnitt 154 kroner mer per grensehandelstur enn i forgående firekvartalersperiode.

aktuell link