mai 27

-Uvanlig beslag på Svinesund

Svinesundtollere gjorde et uvanlig beslag 20.mai. Da stoppet de et forsøk på å smugle 45 halmballer til Norge.

Øst Europa

Halmballene kom fra Øst-Europa og skulle til en gård i Akershus.

Ikke deklarert

Halmballene var ikke deklarert ved grensepassering opplyser Tolletaten.

foto via Tolletaten