mai 28

Fortsatt nedgang i salget av beroligende middel og sovemiddel

Salget av beroligende middel og sovemiddel er redusert med nesten en tredel på ti år opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel. Samtidig er salget av det naturlige hormonet melatonin, som blir brukt ved søvnvansker, nær tredobla, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2014–2018» gir oversikt over salg av legemiddel i Norge. Tallene er basert på salg fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem og dagligvarehandel. De viser blant annet at nedgangen i salget av beroligende middel og sovemiddel fra de siste åra fortsetter.

– Vanedannende legemiddel kan ha mange negative effekter, og det har over tid vært økende oppmerksomhet på forsvarlig forskriving og rett bruk av disse, sier seniorrådgivar Solveig Sakshaug i Folkehelseinstituttet.

Hun forteller at Helsedirektoratet sine retningslinjer for vanedannende legemiddel fra 2015 og forskrifta om helsekrav ved førarkort fra 2016, kan ha medvirket til mindre bruk av beroligende middel og sovemiddel.

Vanedannende legemiddel ned 29 prosent

Målt i definerte døgndoser (DDD) har salget av vanedannende angstdempende/beroligende middel og sovemiddel gått ned med 29 prosent i tiårsperioden 2009–2018. Salget av melatonin – et naturleg hormon – er nær tredobla i same periode. Melatonin, som blir brukt som sovemiddel og for å stabilisere døgnrytmen, er ikke vanedannande.

Milliardsalg

Grossistene solgte legemiddel for 19,5 milliarder kroner i 2018. Av dette utgjorde legemiddel til dyr en milliard.

Omsetning oppgitt i estimerte utsalgspriser (AUP) var rundt 29 milliarder i 2018.

Omsetning av legemiddel til mennesker økte med 3 prosent i 2018 målt i kroner, mens volumveksten i doser var på 0,7 prosent.

Prisendring og salg

Både prisendringer og høyere salg av nye, dyre legemiddel har medvirket til økte kostnader.

– Prisøkningen på legemiddel var høyere i perioden 2014–2017 enn åra før. Dette skyldes i hovedsak en svakere krone. Veksten var på samme nivå i 2018 som i 2013, konstaterer Sakshaug.

Befolkningsvekst og en større andel eldre i befolkningen har også bidratt til at legemiddelbruken i Norge har økt over tid.

Salg av reseptfrie legemiddel

I 2018 utgjorde reseptfrie legemiddel 11 prosent av totalsalget av legemiddel, regnet i doser.

Mest brukt

Dette er de mest brukte angstdempende/beroligende midla og sovemiddel:

Vanedannende middel:

Benzodiazepinar, angstdempande/beroligande middel (ATC-kode: N05BA):

diazepam (Valium®, Stesolid®, Vival®), oksazepam (Sobril®)

Benzodiazepinar, sovemiddel (ATC-kode: N05CD):

nitrazepam (Mogadon®, Apodorm®)

Z-hypnotika, sovemiddel (ATC-kode: N05CF)

zopiklon (Imovane®), zolpidem (Stilnoct®)

Ikke-vanedannande sovemiddel

melatonin (Circadin®)

I tillegg blir også noen antihistaminer brukt som sovemiddel.

Aktuell link | Folkehelseinstituttet.