mai 28

Gå eller ikke gå – hva påvirker valget ditt?

Gå eller ikke gå – hva påvirker valget ditt?

Hva er det som gjør at du velger å gå – eller lar være? Det er tema i rapporten «Hvordan skape trygge og levende byrom».

– For å nå nullvekstmålet i byene må flere gå. I denne rapporten har vi undersøkt effekten av tiltak som kan bidra til å skape trygge og levende byrom slik at flere velger å gå, forteller avdelingsdirektør Anne Ogner i Vegdirektoratet i en artikkel.

| via Vegnett

I Oslo kommune er det gjort undersøkelse om hva som er viktig for å folk ut i gatene, og hva som kan bidra til at folk benytter byens tilbud, plasser og parker mer.

Det skal føles trygt å gå

Undersøkelsen peker blant annet på at folk føler seg tryggere i parker når vegetasjon som hindret god sikt ble fjernet. De som opplevde at belysningen var god, følte seg også tryggere. Da vi fikk bedre belysning utenfor Slottsparken i Oslo, økte gangtrafikken betraktelig.

– Resultatene viser også at eldre er mer utrygge enn yngre, og kvinner er mer utrygge enn menn. Den siste reisevaneundersøkelsen viser at 15 prosent av de spurte ikke hadde reist registreringsdagen. Mange av disse er eldre. Årsaken til dette bør det borres mer i, og et viktig spørsmål er om det kan ha en sammenheng med utrygghet, sier Anne Ogner.

«ebenk» og andre bymøbler får flere til å gå

Utplassering av såkalt «ebenk», med gratis WIFI, lademuligheter og strøm til arrangementer, førte til også til flere gående. Andre bymøbler med aktivitetsskapende elementer kan også øke aktiviteten på offentlig sted.

Mange mennesker ute i gatene, parker og plasser gir større trygghet, men områder med personer som oppleves som «skumle» gjør oss utrygge. Dess bedre kjent vi er i området, jo tryggere føler vi oss. Øde og forlatte områder kan oppleves som utrygge. Likevel viser undersøkelsen at «skummel» aktivitet skaper mer utrygghet enn øde/forlatte områder.

Terrortiltak har ingen effekt på trygghetsfølelse

– Det har begynt å dukke opp ulike terrortiltak i byene våre. Gjør vi dette på en god måte, kan vi skape mer byliv og flere gående. Faren er også tilstede for at kjøretøysperrene hindrer gående mer enn kjørende, sier Anne Ogner.

 Vi har et stort potensial for å gå mer

I den nyeste reisevaneundersøkelsen (RVU-2018) har vi fortsatt en nesten like stor andel turer til fots som tidligere (ca. 20 prosent), men vi går nesten en kilometer kortere. Nå er en gjennomsnittlig gåtur i Norge på 1,29 km. Av alle bilturer som gjøres er 8 prosent under 1 kilometer og 31 prosent under 3 kilometer.

– Det betyr at vi har et stort potensial for å gå mer, avslutter Anne Ogner.

aktuell link | Vegnett | Foto via Vegnett / Opeide