mai 29

-Frivillig opprydding er blitt en folkebevegelse

I 2018 deltok over 140 000 frivillige i opprydding langs kysten, på havbunnen og i innlandet langs vassdrag og innsjøer, og over 3 000 tonn avfallet ble fjernet fra norsk natur opplyser Hold Norge Rent i en melding.

«Strandrydderapporten viser at 2018 ble et år preget av eksepsjonelt sterk vekst. Dette er gode nyheter for dem som ønsker å hold Norge rent og ryddig», sier Fanny Pindsle prosjektleder for opprydding i HNR.

Pindsle sier det er oppmuntrende at antall deltakere øker, fra 43000 i 2017 til 143 000 i 2018. «Med slike tall kan vi snart betegne rydding som en norsk folkesport», sier hun.

Plast utgjør 90% av det registrerte avfallet. Det bekrefter at det er et stort avfallsproblem knyttet til uvettig bruk av plast. 40 % av avfallet har sitt opphav i personlig forbruk.

«Det er på mange måter frivilligheten som driver ryddearbeidet», sier Pindsle. «Men det trengs profesjonelle støttespillere. Avfallsbransjen gjør en kjempeinnsats med å håndtere innsamlet avfall på en forsvarlig måte.

Takk

– Vi vil gjerne rette en stor takk til både private og offentlige avfallsselskap over hele landet. Uten velviljen og pågangsmotet fra disse aktørene hadde ikke frivillig opprydding vært mulig, sier Pindsle