mai 29

Streik i sykehuset. 60 medarbeidere på sykehuset Østfold ute i streik

Arbeidsgiverforeningen Spekter og YS- og LO-medlemmene i sykehusene har ikke kommer til enighet etter mekling. Fra i dag 29.mai, er dermed 60 medarbeidere i Sykehuset Østfold tatt ut i streik. Pasienter som har time i sykehuset, skal møte som normalt opplyser sykehuset Østfold.

Ikke enige

LO/YS og Spekter ble ikke enige om pensjonsbestemmelser i årets forhandlinger. YS-forbundene Delta og Parat, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen er blant forbundene som krever pensjonsopptjening uavhengig av stillingsprosent for sine medlemmer i sykehusene. I dagens system må sykehusansatte ha en stillingsprosent på minst 20 prosent for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen.

Fem sykehus er tatt ut i fase 1 i streiken. I Sykehuset Østfold gjelder dette 60 medarbeidere i 40 ulike seksjoner. Medarbeiderne som er tatt ut i Sykehuset Østfold, er alle medlemmer i Delta.

I fase 1 rammer streiken blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, koordinering av pasientforløp og teknisk drift i Sykehuset Østfold.

aktuell link