mai 29

Takstskiltene fjernes fra bomstasjonene i Oslo

Fra 1. juni vil det ikke lenger være skilt med priser ved bomstasjonene i Oslo. De elektroniske takstskiltene slukkes natt til lørdag.

Etter innføringen av differensierte priser for rushtid, drivstofftype og motortype er det så mange priskategorier at det ikke vil være hensiktsmessig å informere om alle alternativene på skilt ved bomstasjonene.

Det er mye informasjon som må stå på skiltene, og begrenset med plass til å sette opp så store tavler. Det kan gå ut over trafikksikkerheten hvis bilistene skal lete frem prisen for sin passering på vei gjennom bomstasjonen. 

Siden oktober 2017 har skiltene i hovedstaden vist høyeste pris for lette og tunge kjøretøy. Denne mellomløsningen blir nå borte opplyser Statens vegvesen i en melding.

  • De elektroniske takstskiltene ved de gamle bomstasjonene slukkes 1.juni. Alle skiltene blir dekket til og fjernet fortløpende, sier Anne-Grethe Nordahl, prosjektleder i Statens vegvesen.

Priser fra 1.juni

En komplett prisoversikt for bomringene i Oslo finner du på Fjellinjen.no. Du kan også sjekke prisene før selve reisen ved å bruke Fjellinjens bompengekalkulator. Som AutoPASS-kunde vil du finne en oversikt over gjennomførte passeringer og kostnad ved å logge deg inn på Min Side.

Nytt bompengesystem

Det nye bompengesystemet i Oslo starter lørdag 1.juni. Det innebærer blant annet nye priser, endret rabattsystem og betaling for elbiler. Uten AutoPASS-avtale går du glipp av alle rabattene.

Tre bomringer

Innkrevingen fordeles på tre bomringer fra 1.juni:

▪ Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med «armer» mot Grefsen og Trosterud – med betaling i begge kjøreretninger.

▪ Osloringen: I den eksisterende bomringen i Oslo blir det betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i dag.

▪ Bygrensen: Nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike, i tillegg til de eksisterende bomstasjonene mellom Oslo og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo.

Rabatter

  • Noen bilturer blir dyrere etter 1.juni, mens andre turer blir billigere. Prisene halveres i Osloringen og Indre ring hvor det blir betaling i begge retninger. Sammen med timeregelen og økt rabatt for lette kjøretøy innebærer det at en god del betaler mindre enn i dag, sier Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3.

Rabatten med AutoPASS-avtale øker fra 10 til 20 prosent for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er det ingen rabatt, men timeregel og passeringstak gjelder – så lenge du har en gyldig AutoPASS-avtale og bombrikke.

Det vil være to soner for timeregel:

  • Indre ring og Osloringen
  • Bygrensen

Du betaler kun for én passering per time i hver sone, uansett hvor mange bomstasjoner du passerer. Du betaler for den passeringen med høyest takst.

I tillegg kommer månedstaket; Du betaler for maks 60 passeringer over bygrensen per måned, og maks 120 betalte passeringer i Osloringen og Indre ring til sammen per måned.

  • Vi oppfordrer alle til å skaffe seg AutoPASS-avtale og bombrikke for å dra nytte av rabatter, timeregel og månedstak, sier Rognlien i Oslopakke 3-sekretariatet.

Bestill brikke og avtale hos Fjellinjen.no eller Autopass.no

Hensikten

Det nye bompengesystemet er en del av Oslopakke 3, som er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtiltak i Oslo og Akershus.

  • Hensikten med det nye systemet er å få en jevnere fordeling ved at flere bidrar i spleiselaget. I dag betaler cirka halvparten av bilturene i Oslo bompenger, mens fra 1. juni vil tre av fire bidra, opplyser Rognlien. – I tillegg skal bompengesystemet bidra til å redusere personbiltrafikken slik at det blir renere luft og bedre fremkommelighet.

Dette går pengene til

Bompengene skal blant annet finansiere Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane – inkludert ombygging av Majorstua stasjon, modernisering av trikkenettet, E16 fra Sandvika til Wøyen og bane-/ og kollektivløsning for Nedre Romerike.

Takstsystemet og plasseringen av bomstasjonene er vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, med tilslutning fra Stortinget. Statens vegvesen er byggherre for bomstasjonene på vegne av Oslopakke 3.

Opprydning

  • Etter 1.juni starter arbeidet med å fjerne gamle bomstasjoner, blant annet på Mosseveien, området E6 Lambertseter, Ulvensplitten og Strømsveien, sier prosjektleder Nordahl. – Dette er stasjoner som enten er erstattet av nye bomstasjoner, eller som ikke lenger skal være i drift.