mai 30

SSB: Stadig fler reiser kollektivt. Størst vekst for jernbane

I 2018 ble det registrert over 680 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 2,4 prosent fra 2017. Størst vekst i antall passasjerer var det hos jernbaneselskapene, som hadde 5,7 prosent flere reiser enn året før opplyser SSB i en artikkel.

Jernbane

Nye tall fra statistikken kollektivtransport viser at jernbanen fraktet snaut 78 millioner passasjerer i 2018, en økning på nesten 20 millioner de siste 10 årene. I samme periode har også kapasiteten på togene økt betraktelig, og i 2018 ble det kjørt 26 prosent flere setekilometer enn i 2008.

Buss

Bussnæringen sto bak de aller fleste kollektivreisene også i 2018, og fraktet til sammen 402 millioner passasjerer, 4,5 millioner flere enn året før. Nesten halvparten av alle busspassasjerene benyttet rutetilbud i Oslo og Akershus.

Også innenfor transport med sporvei/forstadsbane var det en relativt stor vekst i antall passasjerer fra 2017 til 2018. Over 189 millioner reiste med denne transporttypen, som kun er tilgjengelig i Norges tre mest folkerike byer, Oslo, Bergen og Trondheim.

Flere reiser per nordmann

I 2018 reiste hver nordmann i gjennomsnitt 128 ganger med kollektivtransport uavhengig av type. Antall bussreiser per innbygger var 74 for hele landet, men her er det store forskjeller mellom fylkene. I Oslo og Akershus reiste hver innbygger 134 ganger med buss, mens i Hedmark og Finnmark kun 24 ganger.

Økte billettinntekter

Alle de kollektive transportformene hadde økte billettinntekter, og samlede billettinntekter fra reiser med kollektivtransport var i 2018 på 14,7 milliarder kroner, 930 millioner mer enn året før.

Aktuell link