mai 31

Fornøyd! – Det er hyggelig å konstatere at interessen for miljøvennlige reiser fortsetter

Vygruppen leverte et driftsresultat på 167 millioner kroner etter årets første fire måneder. Tilsvarende resultat i fjor var 97 millioner kroner opplyser selskapet i en melding.

  • Det er hyggelig å konstatere at interessen for miljøvennlige reiser fortsetter. I første tertial økte antall reiser med våre tog i Norge med 5,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Punktligheten er også bedret, og kundetilfredsheten har økt. Dette har gitt oss en god start på 2019, sier Geir Isaksen, konsernsjef i Vy.

Solid bedring i punktlighet på tog

Totalt var Vy-togene 88,7 prosent i rute i årets fire første måneder, og over 90 prosent de to siste måneder. Dette er en klar forbedring fra i fjor, da 85,6 prosent av togene var i rute. Snittpunktligheten for godstogtrafikken bedret seg også, til 93,5 prosent fra 90 prosent i samme periode i fjor.

Det aller viktigste for våre kunder er at togene kommer og går når de skal, enten det gjelder persontransport eller transport av gods på bane. Det er derfor svært hyggelig at vi ser en forbedring på dette området og at Vy-kundene er mer fornøyde.

Geir Isaksen, konsernsjef i Vy

Kundene om bord i togene har en overordnet kundetilfredshet på 74 poeng på vårens måling, sammenliknet med 71 poeng våren 2018. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året, der over 6300 tilfeldige kunder blir spurt. Også busskundene er fornøyde, og i vår ble Vy Bus4You i Sverige kåret til det transportselskapet med de mest fornøyde kundene for 9. år på rad (Svensk kvalitetsindeks).

Vy buss med stabilt resultat

Vy buss konkurrerer om anbud på rutekjøring i Norge og Sverige. I tillegg kjører Vy buss tur- og ekspressbusser i begge land. Resultatet i både anbuds- og ekspressbussvirksomheten er omtrent som i samme periode i fjor.

  • Som Vy kobler vi gradvis buss- og togtilbudet enda tettere sammen. Eksempelvis lanserer vi i sommer et tilbud der kundene kan kombinere buss og tog mellom Sogn og Bergen. I Bø i Telemark er vi fra juli med på en pilot i regi av Farte og Telemark Fylkeskommune med en egen HentMeg-buss som kundene kan ringe til, som når de skal reise til og fra Bø stasjon med tog, sier Isaksen.

Lansering av Din bybil

3.januar ble et helt nytt transporttilbud innen bildeling, Din Bybil, med 250 elbiler lansert i Oslo. Din Bybil-appen viser til enhver tid hvor det står en ledig bil, og bilen låses opp med appen. Når turen er over, parkeres bilen innenfor godkjent sone, og det betales for minuttene som er kjørt.

  • Bildeling blir stadig mer populært, og Din Bybil har per i dag over 12 000 kunder; et tall som vokser stadig. Bybil viser seg å være et attraktivt tilleggsprodukt til tog- og busstilbudet vårt og gjør det enklere for folk å klare seg uten bil, sier Isaksen.

Bedret situasjon i Gods

Lønnsomheten for gods på bane er fortsatt meget svak, men bedret sammenlignet med samme periode i fjor. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett forslått et tilskudd til godsoverføring fra vei til bane, som skal vare inntil tre år. For inneværende år foreslås tilskuddet til næringen å være 60 millioner kroner, deretter nær 90 millioner kroner årlig de neste to årene. Hvor mye av dette som tilfaller CargoNet, er ikke klart.

-Ordningen vil bidra til at vi kan videreføre virksomheten, men omstillingen i CargoNet må fortsette med samme styrke som før for at vi skal kunne levere en akseptabel lønnsomhet i gods på jernbane på lang sikt, sier Isaksen.