juni 02

Nok busser til sommerens arbeider

Etter et godt og konstruktivt samarbeid og mobilisering hos bussleverandører landet rundt, har Vy på plass nok busser til å gjennomføre våren- og sommerens alternative transport på en god måte. Det opplyser selskapet i en artikkel.

Hente inn busser

I januar ble det kjent at NSB, nå Vy, hadde sendt et brev til departementet med søknad om muligheten for å hente inn busser og sjåfører fra utlandet, dersom bussbehovet for våren og sommeren ikke lot seg dekke gjennom det norske markedet.

Bakgrunnen for søknaden var at omfattende arbeider på jernbanen gjennom flere helger og sommeren, utløste et vesentlig større behov for busser enn tidligere år.

  • Når det er arbeider på flere og lengre strekninger samtidig og over tid, krever det mye logistikk og mange busser, forteller konserndirektør for tog i Vy, Arne Fosen. – Basert på det og erfaringene fra 2018 ville vi undersøke muligheten for å hente utenlandske busser dersom det ikke var nok busser i det norske markedet, forklarer han.
  • Søknaden fikk stor oppmerksomhet og innledet mange spørsmål og gode og konstruktive diskusjoner med NHO Transport og en service- og løsningsorientert bransje, forteller han.

Godt samarbeid

  • Gjennom et godt samarbeid med mange leverandører har vi nå lykkes med å skaffe nok busser. Det gir forutsigbarhet for kundene, for bussleverandørene og for oss i Vy, understreker Fosen.
  • Dette er vi svært glade for. Vi er avhengig av godt samarbeid og gode løsninger både denne sommeren og kommende år når Bane NOR skal vedlikeholde infrastrukturen samtidig som de bygger nytt, avslutter Fosen.

  • Dette innebærer også at Vy kan trekke sin søknad til departementet om å benytte utenlandske busser og sjåfører i forbindelse med alternativ transport under våren og sommerens arbeid på jernbanen.