juni 04

Drøyt mye VODKA! Stoppet av tollere på Svinesund

Svinesundtollerne stoppet nylig en litauisk varebil med drøyt mye vodka.

1716 liter

Sist fredag ble sjåføren stoppet med 1716 liter vodka opplyser Tolletaten i melding. Alkoholen var pakket i tre-liters kartonger.

665 000 kroner

Tollbeslaget utgjør tilsammen 665 000 kroner. En litauisk statsborger (30) ble arrestert.