juni 04

Vil bli politimester i Oslo

Listen over søkere til stillingen som politimester i Oslo er nå klar. Her er søkerne: 

  1. Matoshi, Musa (44) M – Politi Instruktør
  2. Gaarder, Thorbjorn (63) M – Chief credit officer
  3. Heni, Tor Gulbrand (18) M – Redigering
  4. Nybøe, Terje (55) M – Førstestatsadvokat
  5. Gangås, Beate (56) K – Avdelingsdirektør
  6. Vandvik, Bjørn Eirik (52) M – Visepolitimester
  7. Welhaven, Johan Martin (56) M – Leder for Felles enhet for påtale / politiinspektør

— input via Politidirektoratet