juni 06

Advarer mot vanskelige kjøreforhold

Fra torsdag ettermiddag til fredag morgen ventes det lokalt svært kraftige regn- eller haglbyger på Østlandet. Det kan føre til vanskelige kjøreforhold skriver Statens vegvesen i en artikkel.

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksomme, tilpasse farten og kjøre etter forholdene.

Farevarsel

Det er Meteorologisk institutt som har sendt ut farevarsel på oransje nivå om det ventede været.

Et farevarsel på oransje nivå innebærer blant annet at det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Det kan gi vanskelige kjøreforhold, og i verste fall redusert framkommelighet og stengte veier.

Været vil komme som byger og treffe lokalt, og det er derfor vanskelig å si noe eksakt om hvor det vil kunne oppstå utfordringer. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og det vil kunne komme mer enn 25 millimeter nedbør pr. time.

Statens vegvesen har rutinemessig varslet og satt alle entreprenører i beredskap.

Trafikkinformasjon fra Statens vegvesen:

Trafikkmeldinger: http://www.175.no

Publikumstelefon: 175

Twitter: @VTSost

Foto via

Statens vegvesen

Aktuell link:

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/lokalt/Region+Øst/advarer-mot-vanskelige-kjoreforhold