juni 07

Fem nye renovasjonsbiler på biogass

Fem nye renovasjonsbiler på biogass er nå satt i drift i Fredrikstad kommune. Det betyr at ni av kommunens 20 renovasjonsbiler kjører på biogass (45 prosent) opplyser kommunen i en melding.

500

Totalt har Fredrikstad kommune 500 kommunale kjøretøy, hvorav 71 elbiler og 30 på biogass. Det betyr at kommunens mål om 20 prosent fossilfrie kommunale kjøretøy innen 2020 allerede er nådd.

Foto via Fredrikstad kommune