juni 11

Stadig færre gravide røyker i svangerskapet

Gravide som røyker daglig i begynnelsen av svangerskapet er redusert fra 23 til knapt 3 prosent i løpet av 20 år, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

| via FHI

En rekke data om svangerskap og fødsler, inkludert røyking før og under svangerskapet, er nå publiserte i statistikkbanken til Medisinsk fødselsregister (MFR). Det er fødeinstitusjonene som melder data om mor, fødsel og barn til (MFR).

Overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet er svært fornøyd med de nye røyketalla, ikke minst på grunn av konsekvensene for barnet når mor røyker under svangerskapet:

– Røyking i svangerskapet er blant de risikofaktorene som det er viktigest å forebygge. Røking gir blant annet økt risiko for lav fødselsvekt, spontan abort, dødfødsel og for tidlig fødsel.

I statistikkbanken til Medisinsk fødselsregister kan du sjå alle dei nye 2018-tala, blant anna om mors vekt og ikkje-planlagde fødslar utanfor institusjon.

Ikke alle stumper røyken i svangerskapet

I 2018 hadde vi 55 059 fødsler i Norge. Her er røyketall for de kvinnene som fødde i fjor:

Daglig-røykere

1363 røkte daglig i starten av svangerskapet (2,7 prosent)

804 røkte dagleg i slutten av svangerskapet (1,6 prosent)

Tilsvarende tall for 1999 var 22,7 prosent og 16,0 prosent

Nedover

– Andelen røykere i befolkningen har gått gjevnt nedover, og dette gjelder heldigvis òg for gravide og kvinner i fruktbar alder, sier overlegen.

I 2018 var røykestatus oppgitt for 90,7 prosent av fødekvinnene. Gravide kvinner kan si nei til at opplysninger om røyking blir registrert i MFR. De senere årene har andelen som motsatt seg registrering av slike opplysninger ligget på cirka 9 prosent.

Unge gravide røker fortsatt oftest

Gjennom mange år har tall fra MFR vist at hvor yngre kvinnene er når de blir gravide, desto større er risikoen for at de røyker under svangerskapet (Figur 2). Dette gjeld både ved begynnelsen av og ved slutten av svangerskapet.

Kilde | Folkehelseinstituttet | Her kan du lese mer om tema