juni 12

Aksjonerte for kontantfrie busser i Østfold

Onsdag 12. juni nektet busssjåførene å ta imot kontanter på bussene. Dette skjedde i et samarbeid mellom Østfold kollektivtrafikk og de ansattes organisasjoner opplyser Østfold kollektiv i en melding,

Ran

Bruken av kontanter går stadig ned i samfunnet generelt, men siden bussene fremdeles har mulighet for kontant betaling, så er de utsatt for ran. Senest kvelden den 1.april ble en bussjåfør på Ise i Østfold ranet.

Nå har bussjåførene i Østfold fått nok

Onsdag ble det satt makt bak et årelangt krav om kontantløse busser, og sjåførene nektet å ta i mot kontant betaling fra passasjerene.

Tillitsvalgt Finn Arne Solberg mener det er urimelig at bussjåførene ikke kan la pengeveska stå igjen. Han påpeker at det er mulig å betale med både bankkort, kredittkort, busskort og app.

– Det er veldig lite kontanter vi sitter med. Bruken har gått betraktelig ned. Problemet er at det har ikke de som raner oss fått med seg – eller så er de villige til å skade oss for livet for småpenger, sier Solberg.

Datoen for aksjonen er ikke tilfeldig valgt, siden det er fylkesting 20.juni. Sjåførene håper på oppmerksomhet og støtte fra fylkespolitikerne, og i beste fall et vedtak om kontantfrie busser.


aktuell link

http://www.ostfold-kollektiv.no/nyheter/aksjon-for-kontantfrie-busser-i-østfold-onsdag-12-juni/