juni 12

Ønsker meninger om plassering av ferjeleiet i Moss

Plasseringen av ferjeleiet har betydning for hvor riksveg 19 skal gå, og ferjas funksjon som transport- og kollektivmiddel veier tungt når vi skal vurdere hvor ferjeleiet skal ligge skriver Statens vegvesen i en melding.

Hvor bør ferjeleiet bør ligge og hvorfor? Vi ønsker innspill fra dere som bor i og bruker Moss by.

Vegvesenet ønsker din mening om:

Hva ferja betyr for Moss, både fordeler og ulemper – og hva dette har å si for lokalisering av ferjeleiet.

Følgende faktorer er viktige for plassering av ferjeleiet:

  • hva som er mulig å bygge
  • hva som er mest hensiktsmessig for ferjedriften

  • konsekvenser for landskapet

  • ferjas funksjon som transport- og kollektivmiddel

  • utvikling av kollektivknutepunkt

  • innvirkning på trafikksituasjonen i Mosseregionen

  • kostnader

Statens vegvesen inviterer til ÅPEN KONTORDAG

Dag: 18.juni

Tid: kl. 14 til 19 (du kommer og går når du vil)

Sted: Bylab i Dronningensgate 15 (Gågata) i Moss

Slik blir «Åpen kontordag»:

Statens vegvesen stiller med prosjektlederne og fagansvarlige for ferjeleiet.

Du som deltar kan gi oss gode råd ved å tegne og skissere løsninger på kart eller ved å gi oss skriftlige innspill.

Bakgrunn:

Vi er i gang med å se på ulike muligheter (forprosjekt) for hvor ferjeleiet bør ligge. Rapporten fra dette forprosjektet og vår vurdering av ulike muligheter innenfor den korridoren vi velger for rv. 19, er viktige elementer når vi skal utarbeide planprogrammet («oppskriften» for gjennomføringen av prosjektet) for den nye riksveien fra ferjeleiet til E6.

Foto / oversikt via Statens vegvesen | aktuell link