juni 12

To av tre helikoptre levert

Statsråd Jøran Kallmyr og politidirektør Benedicte Bjørnland fikk teste de nye helikoptrene, under veiledning av systemoperatør Vegard Johansen og sjef for Helikoptertenesten, Freddy Rotseth. Foto via Politiet

To av tre helikoptre levert

Fredag forrige uke landet to av politiets tre nye helikoptre, AW169, på Gardermoen. Tirsdag ble de vist fram for media, og politidirektør og justisminster fikk en liten flytur med de nye maskinene opplyser Politidirektoratet i en artikkel;

– Dette vil styrke vår beredskap  og være til stor nytte i politiets daglige arbeid, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Full nytte av helikoptrene får vi når det nye beredskapssenteret på Taraldrud står ferdig neste år.

Ros til prosjektet og mannskapene

Både hun og justisministeren ga ros til mannskapene som tolmodig har ventet på de nye helikoptrene, og ikke minst de som har jobbet med prosjektet. Så langt er de to maskinene levert innen fristen og til avtalt pris. Det tredje helikopteret er ventet til Norge i løpet av sommeren.

Opsjon for tre nye

Kontakten omfatter i første omgang kjøp av tre maskiner, med opsjon på ytterligere tre av samme type. Investeringskostnaden er på om lag 315 millioner kroner. Hele kontrakten, som gjelder kjøp, drift og vedlikehold over 10 år, er samlet sett i overkant av 670 millioner kroner. De nye helikoptrene får en rekkevidde på over 470 kilometer, og kan da ta med 6 mannskaper med utstyr, i tillegg til pilotene.

Dagens helikoptre, som fortsatt er i tjeneste, er over 15 år gamle.

Foto via Politiet | aktuell link