juni 16

De siste ukene er det funnet syk/død laks i flere elver i Sør-Norge. Fiskene har stygge sår og utslett

Foto: Bjarne Granli fra Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening i Halden

De siste ukene er det funnet syk/død laks i flere elver i Sør-Norge. Fiskene har stygge sår og utslett. Veterinærinstituttet og Mattilsynet er på saken, men foreløpig er det ikke klart hva som feiler fisken.

Det er rapportert tilfeller av syk/død laks i en rekke elver, blant annet Enningsdalselva i Østfold, Sandvikselva i Akershus, Tovdalselva og Mandalselva i Agder, Tengs/Bjerkreim i Rogaland og Nausta i Sogn og Fjordane opplyser Norges Jeger og fiskerforbund. Fisk med liknende symptomer er også funnet i skotske, danske og irske elver. 

Fokus på desinfisering av fiskeutstyret

Styret i Norges Jeger- og Fiskerforbund var samlet til styremøte i Mosjøen 13.juni, og de uttrykte en dyp bekymring for den uavklarte situasjonen vi ser i en rekke lakseelver. Det er uklart om det er smittsomt, men vi må ha en føre-var-tilnærming som om det er det. Mattilsynet har innført et påbud om desinfisering av fiskeutstyr dersom man som sportsfisker flytter seg mellom ulike vassdrag med anadrom fisk (laks, sjøørret, sjørøye). Forbundsstyret i NJFF vil på det sterkeste oppfordre alle sportsfiskere om å vise ansvar og følge myndighetenes anbefalinger og pålegg lojalt.

Observer og rapporter

I disse dager står det sportsfiskere i lakseelver over hele landet. Det betyr at vi har et førstelinjekorps på plass for observasjoner i vassdragene. Styret i NJFF oppfordrer disse fiskerne om å holde øye med elva og fisken, og melde fra til Mattilsynet dersom de observerer noe unormalt. Det kan man gjøre enten ved å kontakte nærmeste avdelingskontor eller ved å bruke «Varsle oss»-knappen på Mattilsynets nettsider.