juni 17

Om veien tar slutt, betyr ikke det lenger en stopp for Militærpolitiet.

MP har nå fått nye biler med god synlighet og gode terrengegenskaper. Med Volkswagen Amarok vil Militærpolitiet kunne løse flere oppdrag enn tidligere skriver Forsvaret i en artikkel.

| via Forsvaret

– Militærpolitiet har vært etterspurt for å bidra til økt sikkerhet for våre soldater under Norges deltakelse i NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence i Litauen. Her vil kjøretøyene bli synlige, og en kapasitet vi ikke har hatt i bidraget tidligere, forteller sjef for Forsvarets militærpolitiavdeling, Terje Ludolf Myhre.

UTFYLLENDE KAPASITET

Bilene blir en kapasitet som utfyller de nye Skoda-ene, og omvendt. De vil også bidra til en tryggere hverdag både for MPs personell og medtrafikanter.

– Bilene vil også styrke oppbyggingen av Finnmark landforsvar (FLF), og gi oss mulighet til å faktisk kunne løse pålagte oppdrag. Bilene gir vesentlig raskere responstid. Dette er et resultat av at de er skreddersøm og at verktøyet er tilpasset bruken og oppdragene, forklarer major Rune Andersen, sjef for utvikling i Militærpolitiet.

ERFARINGER I FRA NATO-ØVELSEN

MP fikk nye Skoda Superb i forkant av øvelse Trident Juncture høsten 2018. Effekten av nye kjøretøy gjorde MP bedre rustet til å støtte i både deployeringen og redeployeringen.

– Økt synlighet bidro til en tryggere hverdag for MP sine brukere. Et tydelig avtrykk ga Forsvaret tydeligere rolle i det sivile samfunn, og ikke minst riktig verktøy, ga muligheten til å samvirke med andre nødetater, med blant annet nødnett, kjøretøyutrustning, sanitetskapasitet og hjertestarter. Blant annet kan det nevnes at hjertestarteren benyttet under øvelsen og rettet liv, sier Andersen.

MP vil nå stå bedre rustet til å løse oppdrag, både militære og sivile langs vei med større sikkerhet og økt kvalitet.

Om MP

Militærpolitiet støtter militære sjefer, avdelinger og enkeltpersoner i Forsvaret og samarbeider derfor med det sivile politiet. De er på mange måter Forsvarets interne politi.


aktuell link | kilde Forsvaret | alle foto via Forsvaret