juni 19

Over 2100 pasienter undersøkt med PET/CT på sykehuset Østfold

Fra v. fagradiograf Arve Ludvigsen, bioingeniør Wenche Drivenes, overlege og radiolog Lars Aurebekk, nukleærmedisiner Diyar Rashid, radiograf Cecilie Strømø, bioingeniør Caroline Brynildsen og seksjonsleder Hanne Walther i nukleærmedisinsk seksjon. Foto via sykehuset Østfold

Over 2100 pasienter

Takket være PET/CT, får pasientene rask undersøkelse og eventuell diagnose, samt oppstart av behandling. Siden oppstart i desember 2015 har over 2100 pasienter blitt undersøkt med PET/CT opplyser Sykehuset Østfold i en artikkel.

I februar 2017 fikk Sykehuset Østfold digital PET/CT, som er en avansert røntgenmaskin. Dette var da verdens første digitale PET/CT, og Sykehuset Østfold var først i Norge med denne maskinen.

I 2015 startet undersøkelsene opp på slutten av året, og 8 pasienter ble undersøkt. Det ble gjennomført 364 undersøkelser i 2016, 622 i 2017, og i fjor økte antallet til 871 undersøkelser.

Fakta om PET/CT

•PET/CT er en undersøkelse der kroppen skannes etter at et radioaktivt sporstoff blandet med druesukker (F18-FDG) er blitt injisert i kroppen

•Denne undersøkelsen kan påvise ulike sykdommer, for eksempel kreft. Kreftceller har en høy forbrenning av druesukker, og kreftceller kan på denne måten oppdages

•Mengden som gis av det radioaktive stoffet er liten, det går fort ut av blodet og det gir svært sjelden bivirkninger

•PET-scanneren registrerer strålingen fra stoffet, samtidig som det tas CT. Bildene legges sammen og viser nøyaktig hvor i kroppen det eventuelt er et økt opptak av det radioaktive stoffet.

Fra oppstart til mars 2019, har totalt 2109 pasienter fått PET/CT undersøkelse ved Sykehuset Østfold. Opptil 30 personer undersøkes nå ukentlig med PET/CT på Kalnes.

  • Nå gjennomfører vi PET/CT undersøkelser mer enn tre dager i uka, og det kan være opptil 9 pasienter om dagen, sier seksjonsleder Hanne Walther ved nukleærmedisinsk seksjon.

Det har vært en ønsket situasjon å bruke tid og ta det gradvis, for å få med alle som er involvert.

  • Ved oppstart i 2017 startet vi med én type undersøkelse. I dag undersøker vi mye mer, og det er fire typer undersøkelser som gjøres med PET/CT ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Raskere behandling

PET/CT er en av de fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetodene som finnes i dag. PET er forkortelse for Postitron Emisjons Tomografi, og fremstiller fysiologiske bilder av aktivitet i vev ved bruk av ulike radioaktive sporstoffer. Anatomiske CT-bilder og funksjonelle PET-bilder tas i samme seanse, og legges sammen.

Før bildene tas, får pasienten en injeksjon med et radioaktivt sporstoff som for eksempel kan være en sukkerforbindelse som er merket med radioaktivitet. Mengden som gis av det radioaktive stoffet er liten, det går fort ut av kroppen igjen, og det gir svært sjelden bivirkninger. Kreftceller som deler seg raskt forbruker mye sukker, og det gjør at stoffet samler seg slik at kreftceller vil synes på bildet.

De vanligste årsakene til undersøkelse med PET/CT er ved mistanke om krefttyper som lungekreft, føflekkreft, lymfekreft, tykktarm- og endetarmskreft og prostatakreft. Men PET/CT kan også brukes til demensutredning, umdersøkelse av revmatisk sykdom eller lokalisering av infeksjon. 95 prosent av undersøkelsene som gjøres, er av typen FDG som ser på glukoseforbrenningen i kroppen.

Ved å ha denne typen undersøkelser på Kalnes, blir pasientene i Østfold spart for en slitsom reise og logistikk for å ta undersøkelse. Med en egen PET/CT-maskin på Kalnes, går pakkeforløpstiden ned.

  • Det gjør at utvalgte pasientgrupper tilbys raskere undersøkelse, diagnose eller sykdom oppdages tidligere, og det gir muligheten til raskere oppstart av behandling, forklarer overlege og radiolog Lars Aurebekk.

Her kan du lese mer | sykehuset Østfold