juni 20

Hørt om plastpiratene?

F.v Plastpiratenes «admiral» Andreas Brandvoll og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møttes under Norshipping 2019

Gamle båtvrak er satt i stand igjen og fredag blir elektriske båter tilgjengelig for utleie i Oslofjorden. Initiativtaker er «Plastpiratene», en ideell miljøvernorganisasjon som aktiviserer vanskeligstilte, opplyser om forsøpling og arrangerer miljødugnader.

Det er estimert at åtte millioner tonn plast havner i havene hvert år. Det tilsvarer 15 tonn plast i minuttet. Marin forsøpling er også et problem i norske farvann og på strender.

Ideell organisasjon

Plastpiratene er en ideell miljøvernorganisasjon som opplyser om forsøpling og arrangerer miljødugnader. Plastpiratene aktiviserer vanskeligstilte, som er med på å rydde strender for plast og heve båtvrak. 

Gamle båtvrak er satt i stand igjen og fredag blir elektriske båter tilgjengelig for utleie i Oslofjorden via Piraterentals

Deler av utleieinntektene til Piraterentals skal gå til organisasjoner som arbeider mot marin forsøpling, og du får 10 prosent rabatt hvis du benytter båtene til å plukke plast.

Hver mandag er det gratis for vanskeligstilte å låne båtene. 

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner «piratbåt»-utleien fredag, der en restaurert politibåt skal døpes og få navnet «Snute».