juni 20

Norge best på trafikksikkerhet – igjen

Norge best på trafikksikkerhet – igjen

| via Vegnett

For fjerde år på rad har Norge de sikreste veiene i Europa. Nå ser EU og europeiske myndigheten til Norge for å lære og bli inspirert skriver Vegnett i en artikkel.

– Dette er selvsagt gledelig og inspirerende. Resultatene er ingen selvfølge, men skyldes et målrettet og systematisk arbeid over tid. Dette er ingen hvilepute for oss. Vi har tøffe mål, og vi vil hele tiden jage på. En drept eller skadd i trafikken er én for mange, sier kst. vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

Skiller seg ut

Europa sliter tungt med trafikksikkerheten. I 2018 omkom 25.047 mennesker europeiske veier, som er en reduksjon på bare en prosent i forhold til året før. EUs mål om en halvering av dødsulykkene fra 2010 til 2020 sprekker kraftig – og EU-kommisjonen flyttet denne uka tidsrammen til 2030.

Det er hele trafikksikkerhetsfamilien som skal ha æren for de norske resultatene. Men Norge er et land som skiller seg markant ut. Siden 2010 har antall drepte på norske veier blitt halvert, mens EU-snittet er på langt mer beskjedne 20 prosent.

Både i forhold til antall innbyggere og antall kjørte kilometer topper Norge de europeiske listene.

Det er European Traffic Safety Concil (ETSC) som i sin årlige rapport peker på Norge som best i Europa – for fjerde år på rad.

Mange bak

Statens vegvesen har sektoransvaret for trafikksikkerhet i Norge – og favner både veg, kjøretøy og trafikanter. Det gir et bredt spekter av virkemidler og en gunstig posisjon for godt arbeid med trafikksikkerhet.

– Det er hele trafikksikkerhetsfamilien som skal ha æren for de norske resultatene. For det er nettopp organiseringen som skiller Norge fra andre land vi kan sammenlikne oss med. Vi jobber i langt større grad koordinert og tverrfaglig enn de fleste andre, og ulike aktører, kommuner, fylker og statlige etater utfyller hverandre. Men også her må vi bli bedre! Vi må hente ut mer fra hver enkelt, utfylle og utfordre hverandre, sier Bjørne Grimsrud.


Her kan du lese mer | foto via Vegnett