juni 21

Belønningsordninga: 55 millioner til Nedre Glommaregionen. Kollektivtransport, sykkel og gange..

285 millioner kroner til satsing på kollektivtransport, sykkel og gange i fire byområder, – et av stedene er Nedre Glomma regionen som får 55 millioner.

Fire områder

Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen får nå utbetalt penger i tråd med belønningsavtalene de har inngått med staten.

– Jeg er glad for at Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen er på rett veg mot bedre framkome og bedre bymiljø. Flere velger nå kollektivtransport. Staten bidrar til å løfte fram lokale tiltak, og det er innbyggerne som er vinnerne, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en melding.

Bidrar

Gjennom belønningsordningen bidrar staten med penger til kollektivtransport, sykkel og gange som gir bedre framkome, miljø, klima og helse i storbyområda. Ordningen bygger opp under tiltak som har effekt, og Samferdselsdepartementet har fått rapport om hva som er oppnådd i 2018 i de aktuelle byområdene.

Utviklinga i Nedre Glommaregionen, Kristiansand, Buskerudbyen og Grenland tilsier at disse områdene får utbetalt penger i 2019 i tråd med belønningsavtalene.

Utbetalinger for 2019

Kristiansand: 90 millionar kroner

Buskerudbyen: 80 millionar kroner

Grenland: 60 millionar kroner

Nedre Glommaregionen: 55 millioner kroner