juni 22

UP: Kjør forsiktig i sommer

En stresset og utålmodig bilist kan fort bli en farlig bilist. Vær derfor hensynsfull og oppmerksom i sommertrafikken, og hold riktig fart, kjør rusfri og bruk alltid verneutstyr, er UP-sjef Runar Karlsens klare sommerbudskap.

Flere alvorlige ulykker

Erfaringsmessig er det flere alvorlige ulykker, og politiet avdekker flere grove fartsovertredelser og kjøring i ruspåvirket tilstand, i sommerhalvåret enn ellers i året.

Politiet har mange kontroller i løpet av sommeren, og har som målsetning å forebygge lidelser og tap av liv i trafikken, ved å påtale trafikanter som utgjør en risiko ved deres kjøreatferd, sier Karlsen via en artikkel fra politiet.

«Aksjon Europavei»

I uke 24 gjenførte UP en aksjon vi kalte for «Aksjon Europavei», med fokus på fart på hovedveiene. Denne aksjonen blir gjentatt i ukene 28 og 32, og blir UPs  bidrag til det europeiske samarbeidet «Safe Holidays Operation 2019».

—-

Foto via UP