juni 23

Tvungen lønnsnemd! Sykehusstreiken over

– Vi er overraska, skuffa og sinte over at regjeringa stopper sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Det er sterkt provoserende at høyreregjeringa griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv. Regjeringa undergraver nå streikeretten og svekker dermed også den norske modellen og samarbeidet i arbeidslivet. Det sier Mette Nord, leder av Fagforbundet, etter at regjeringa har varslet tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken.

– Vi har streiket fordi det er blodig urettferdig at dem med små deltidsstillinger og lave inntekter ikke får rett til pensjon, slik andre ansatte får. Streiken har vist at folk flest også mener at dette er blodig urettferdig skriver Fagforbundet i en melding.

Ansvarlig streikeuttak

– For oss er det helt uforståelig at regjeringa nå hevder at det er fare for liv og helse. Vi har hatt et svært ansvarlig streikeuttak ved sykehusene og gjort alt som står i vår makt for å hindre at konflikten rammer pasientene, sier Nord.

– Fra første dag av streiken har vi gjort det klinkende klart at vi ville innvilge søknader om permisjon fra streiken, nettopp for å unngå at liv og helse rammes. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har til tross for dette ikke sendt oss en eneste dispensasjonsøknad. Derfor er det så overraskende for oss at regjeringa nå hevder at det har oppstått fare for liv og helse, sier lederen av Fagforbundet.

-Det er bra at streiken er over

  • Vi tar regjeringens avgjørelse om tvungen lønnsnemnd til etterretning. Det er bra at streiken LO/YS iverksatte er over, slik at driften i sykehusene kan gjenopptas og tilbudet til pasientene normaliseres, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter i en melding.

Siden mai

Arbeidsminister Anniken Hauglie kalte i ettermiddag partene i sykehusstreiken inn til møte, og orienterte om at regjeringen har vedtatt tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken som har pågått siden 29.mai.

De ansatte som har vært i streik går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig.

Fastsettes av rikslønnsnemnda

Dette betyr at resultatet av årets lønnsoppgjør for LO og YS i helseforetakene i sin helhet vil bli fastsatt av rikslønnsnemnda. Dato for behandling i rikslønnsnemnda er foreløpig ikke avklart.

-Vi legger streiken bak oss, og ser nå frem til å gjenoppta partssamarbeidet med LO og YS om videre utvikling i sykehusene, sier Bratten.