juni 26

Stadig flere pasienter benytter fritt behandlingsvalg

Nesten 20 000 pasienter har brukt ordningen som gjør at de er kommet raskere til helsehjelp eller fått velge seg til den institusjonen som de mener har det beste tilbudet. I årets fire første måneder er økningen på 75 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Valgfrihet

– Vi innførte denne reformen for å gi pasienten valgfrihet, få ned ventetidene og stimulere sykehusene til å bli mer effektive. Det er veldig positivt at flere benytter seg av den, og at fritt behandlingsvalg blir mer kjent, sier helseminister Bent Høie i en melding.

Nye tall

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at over 4 000 pasienter benyttet seg av fritt behandlingsvalg i 1.tertial 2019. Det er en økning på 75 prosent., sammenliknet med samme periode i fjor. Totalt har nesten 20 000 pasienter brukt ordningen siden den ble innført i november 2015.

Fritt behandlingsvalg-ordningen går ut på at private tilbydere, også de uten avtale med regionalt helseforetak, kan godkjennes som leverandører av spesifikke helsetjenester.

Pasienten kan velge behandling hos disse, så lenge tilbyderen er godkjent gjennom ordningen.