juni 27

Flere kvinner enn menn får reseptbelagte legemidler

I løpet av ett år får 77 prosent av kvinnene utlevert minst ett legemiddel på resept, mot bare 64 prosent av mennene, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Ny rapport

Forskjellen mellom kjønnene kommer fram i den nye rapporten «Reseptregisteret 2014–2018» om bruken av reseptbelagte legemidler opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel. Følgende tall viser antall personer som fikk minst ett legemiddel på resept i løpet av 2018 – med prosentvis andel vist i parentes:

Kvinner: 2,0 millioner (77 %)

Menn: 1,7 millioner (64 %)

Begge kjønn: 3,7 millioner (70 %)

– Kvinner bruker stort sett mer av alle type legemidler enn menn gjennom det meste av voksenlivet. Det gjelder også når man utelater hormonell prevensjon, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg i Folkehelseinstituttet.

Kjønnsforskjell gjennom hele voksenlivet

Fra fylte 15 år bruker flere kvinner enn menn reseptpliktige legemidler, målt som minst ett legemiddel per år. Dette gjelder også når man utelukker prevensjonsmidler.

Noen legemidler peker seg ut

– Kvinner bruker mer antibiotika enn menn, spesielt ved urinveisinfeksjoner. Langt flere kvinner enn menn får også smertestillende legemidler, midler mot angst og depresjoner og mot lavt stoffsikte (hypotyreose), sier Berg.

Andelen som fikk utlevert minst ett legemiddel på resept i 2018 var lavest i aldersgruppen 5–9 år for både kvinner og menn. I aldersgruppen inntil 14 år er det litt flere gutter enn jenter som får utlevert reseptbelagte legemidler.

– Hvorfor ligger gutter foran jenter inntil 14 år?

– Vi ser i statistikken at litt flere gutter enn jenter bruker midler mot astma og andre luftveissykdommer, midler mot ADHD og øyeinfeksjoner.

Mellom 92 og 95 prosent av personene i alderen 70 år og eldre fikk utlevert medisiner etter å ha fått en resept fra lege. Reseptregisteret inneholder ikke data om bruk av legemidler i sykehjem og sykehus.


Aktuell link | via Folkehelseinstituttet