juli 01

Begrenset framkommelighet i Fredrikstad under Tall Ships Races

Klaffebruene mellom Fredrikstad sentrum og Kråkerøy må løftes for å slippe de store skutene inn og ut av byen 10. – 14.juli. Værstebrua og Kråkerøybrua blir derfor stengt for trafikk over mye lengre perioder enn normalt. En av bruene vil alltid være åpen for biltrafikk opplyser Statens vegvesen i en melding.

Redusert fremkommelighet

Når Værstebrua eller Kråkerøybrua er stengt for trafikk skiltes det omkjøring til den andre brua via riksvei 110. Kommunale gater blir også stengt for trafikk under The Tall Ships Races. Det vil derfor være redusert framkommelighet for biler i store deler av Fredrikstad sentrum fra onsdag 10. juli til søndag 14.juli.

  • Det er ventet mange mennesker til byen under denne skutefesten, så det er sannsynlig at det kan bli noe kø på veiene. Vi har samarbeidet tett med Statens vegvesen og teknisk etat i kommunen for å planlegge bruåpninger og skilting på en best mulig måte, sier Ingar Guttormsen, prosjektleder i The Tall Ships Races Fredrikstad.

Tidsrom for stengte bruer

  • Havnevesenet loser skutene inn og ut av byen, og har løpende dialog med Vegtrafikksentralen om hvilken bru det er behov for å åpne. En av bruene vil til enhver tid være åpen for biltrafikk, opplyser Arne Bjørklund, seksjonssjef i Statens vegvesen.

Kommunen sørger for å skilte omkjøringsruten avhengig av hvilken bru som er stengt.

Værstebrua, Kråkerøybrua og gangbrua kan bli vekselvis løftet for inn- og utseiling i følgende tidsrom:

Onsdag 10.juli

04.00 – 06.00

09.00 – 11.00

18.00 – 19.00

21.00 – 23.00

Torsdag 11.juli

09.00 – 11.00

Søndag 14.juli

10.00 – 11.00

14.30 – 16.30

Bruene vil bli stående oppe lenger enn normalt, avhengig av hvor mange skuter som skal passere. Ingen bruer vil bli løftet utenom disse tidsrommene.

Buss for en tier

  • Vi oppfordrer til å la bilen stå hvis du har mulighet. Du kjører buss for bare ti kroner i hele Østfold 11.-14.juli, og byferga i Fredrikstad er som alltid gratis og går kontinuerlig. Det settes også ut sykkelparkering ved fergeleiene, sier Guttormsen.

Kråkerøybrua midlertidig gangbru

Under deler av arrangementet blir Kråkerøybrua stengt for biltrafikk fordi den skal brukes som gangbru. Dette gjøres kun når Værstebrua er åpen for trafikk. Trafikkvakter fra Fredrikstad kommune sørger for at nødetater kan passere hvis det blir behov.

Vektbegrensning på Kråkerøybrua

Kjøretøy med totalvekt over 50 tonn og/eller aksellast over 10 tonn (Bk 10/50) kan ikke kjøre over Kråkerøybrua. Trafikkvakter vil henvise slike tunge kjøretøy til henholdsvis Værsteområdet og Strandpromenaden mens Værstebrua er stengt for trafikk.

Ordinære bruåpninger utgår

Etter avtale med Borg havn og arrangøren blir det ingen bruåpninger til de ordinære tidene under arrangementet. Klaffebruene blir derfor ikke åpnet for vanlig båttrafikk eller fritidsbåter i perioden 10. – 14.juli. Fri seilingshøyde er 5,5 meter.


For mer info om arrangementet, se www.tallshipsfredrikstad.no