juli 01

Sykehuset Østfold har fått 10,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Hjemme-oppfølging

Avdelingssjef Anne-Kathrine Palacios i Senter for laboratoriemedisin, klinikksjef Volker M. Solyga klinikk i for medisin og innovasjonssjef Ingunn Olsen. Foto via sykehuset Østfold

10,5 millioner

Sykehuset Østfold har fått 10,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et nytt innovasjonspartnerskapsprosjekt om sikker prøvetaking og analyse utført av pasienter selv utenfor sykehus eller institusjon.

  • Det er veldig gledelig at Sykehuset Østfold fortsetter å være ledende når det gjelder tjenesteinnovasjon og spille en sentral rolle for å utvikle fremtidens helsetjeneste, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen via sykehusets nettsider.

Utvalgte pasienter

I det nye prosjektet ønsker Sykehuset Østfold å gå sammen med privat næringsliv for å utvikle brukervennlige, innovative løsninger for utvalgte pasientgrupper, hvor prøvetaking og tilhørende analyse av for eksempel blod og urin kan utføres av pasienten selv hjemme.

  • Potensialet som ligger i økt hjemmeoppfølging er kjent, og inngår i både lokale, regionale og nasjonale strategier. Likevel er prøvetaking i hjemmet et område som er lite utforsket, samtidig som det er et prosjekt i tråd med den utviklingen vi har i samfunnet nå, hvor vi ved hjelp av tilrettelagt teknologi kan utføre stadig flere oppgaver selv, sier Olsen.

Prøvetaking gjennomført av pasienten selv utenfor sykehus eller institusjon dekkes ikke av tjeneste utviklet i det pågående innovasjonspartnerskapet.

  • Prøvetaking og analyse i seg selv, er et såpass stort område at offentlig og private aktører må sammen i et innovasjonspartnerskap for å finne løsninger.

På tilsvarende måte som tilrettelagt teknologi for pasienter med diabetes har bidratt til store forbedringer for både pasient og helsetjenesten, kan denne type oppfølging være gunstig og mulig for andre pasientgrupper, og behovet er meldt fra flere og i tett samarbeid med Senter for laboratoriemedisin, sier Olsen.

Utstyr for ikke-medisinsk personell

Prøvetaking og analyse er en svært sentral del av medisinsk utredning og behandling, gir viktig informasjon om pasientens helsetilstand, og bestemmer videre oppfølging og behandling. I dag må pasientene komme til sykehus eller institusjon med laboratorium for å ta prøver. For mange pasienter innebærer dette mye tid til reising til og fra sykehus, telefonhenvendelser til en presset helsetjeneste, samt venting på time til prøvetaking og svar. Venting utgjør en stor trussel da det kan innebære forverring av helsetilstand.

Målet med det nye innovasjonspartnerskapet er å utvikle et nytt produkt, det vil si apparat, for prøvetaking av pasienten selv i hjemmet.

  • Det som er viktig er at det blir et instrument tilpasset brukere som ikke er helsepersonell. Kvaliteten på den løsningen vi tilbyr hjemme må være av like god kvalitet som det vi tilbyr i sykehuset, sier avdelingssjef Anne-Kathrine Palacios i senter for laboratoriemedisin.

Avdelingssjef Andreas Stensvold fra kreftavdelingen og klinikksjef Volker Solyga i klinikk for medisin, er begge involvert i det nye innovasjonsprosjektet.

  • Dette er kjempefint, og jeg er egentlig overrasket over at ingen andre har satset mer på dette før. Det er ingen tvil om at mange vil ha nytte av en slik løsning for prøvetaking og analyse hjemme, mener Solyga.
  • Det blir også spennende å få en elektronisk overføring av prøvene som skal inn til laboratoriet på sykehuset. På sikt ønsker vi også å fjernmonitorere disse instrumentene, sier Palacios. Men først er hun opptatt av å få involvert kollegaene.

  • Det er klinikere som må si noe om behovet og hvilke pasienter dette er en aktuell løsning og gir gevinster for, sier hun.

Økt selvstendighet for pasienten

For pasienter og pårørende vil gevinsten være at de slipper å dra på sykehuset mer enn absolutt nødvendig, slik at pasienten kan være hjemme og leve sitt liv. Det kan bety at man både kan forhindre og utsette sykehusinnleggelser.


Her kan du lese mer | sykehuset Østfold