juli 02

1 av 2 usikre på om de kan utføre livredning riktig

Dan Børge Akerø og ambulansepersonell – Foto Thomas Brun / NTB scanpix

1 av 2 usikre

En ny meningsmåling viser at nær halvparten av alle nordmenn over 18 år ikke er sikre på om de kan gi riktig førstehjelp, og 1 av 4 sier de er redde for å gjøre noe galt hvis de måtte gi førstehjelp.

– Nå lanserer vi et enkelt verktøy som skal gi kunnskap om hvordan vi skal gi livreddende førstehjelp når noen trenger hjelp, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet i en melding.

Hvert år

Hvert år rammes over 12.000 personer i Norge av hjerneslag, 12 000 får hjerteinfarkt og 3.500 mennesker får hjertestans utenfor sykehus. I tillegg skades titusenvis hjemme, på jobb og på fritiden. Norge har akuttmedisinsk beredskap i verdensklasse, men i de kritiske minuttene før helsepersonell ankommer utgjør innsats fra de som tilfeldigvis befinner seg i nærheten ofte forskjellen på liv og død.

Ny undersøkelse avslører stor usikkerhet rundt førstehjelp

En landsrepresentativ undersøkelse utført av NorStat avdekker at det er et stort forbedringspotensial i befolkningens kunnskap om og evne til å gi førstehjelp. Resultatene viser blant annet at:

• Nær halvparten svarer at det enten er mer enn «5 år», «10 år» eller at de «aldri» har deltatt på et førstehjelpskurs

• Hver femte over 50 år hadde vurdert å vente på ambulansen fremfor å selv gi førstehjelp

• Kun halvparten av respondentene oppgir riktig kombinasjon av brystkompresjoner og innblåsinger ved hjertestans

• Kun halvparten sier de føler seg trygge på at de ville gitt korrekt førstehjelp

Kan redde minst 200 flere liv årlig

Helseminister Bent Høie tok i 2017 initiativ til førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv». Målet er å hjelpe befolkningen til å yte god og riktig førstehjelp ved akutt skade og livstruende sykdom.

– Innsatsen fra oss som er nærmest, kan være avgjørende for å redde livet til en person som blir akutt syk eller skadet. Årlig får 3 500 personer i Norge hjertestans utenfor sykehus. Ved å jobbe sammen og raskt gi livreddende førstehjelp, kan vi redde 200 liv flere liv – hvert år, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Akerø: – Helt avgjørende innsats fra de som var rundt meg

Den folkekjære programlederen Dan Børge Akerø ble i 2014 selv rammet av et kraftig hjerteinfarkt. Takket være rask og riktig innsats fra familien, var ambulansen fremme fire minutter etter AMK ble oppringt, og han lå på operasjonsbordet etter 15 minutter. Det reddet livet hans.

– Jeg var veldig heldig. Hadde jeg vært på reise, på butikken eller sittet på bussen, kunne

avstanden til sykehuset vært lenger. Hadde ikke kona forstått alvoret med en gang, eller hadde ambulansen vært lenger unna, kunne det fått fatale konsekvenser. Det er egentlig så lite som skal til for å redde liv, og jeg oppfordrer alle til å friske opp førstehjelpskunnskapen sin, sier Akerø