juli 02

Politiets utlendingsenhet i rask omstilling. Styrt nedbemanningsprosess

Etter fase 1 av nedbemanningsprosessen slutter 71 ansatte i Politiets utlendingsenhet (PU). Dette er første gang i etatens historie at det er gjennomført en så omfattende styrt nedbemanningsprosess opplyser PU i en artikkel.

Årsak

Årsaken er nedgang i antall asylsøkere og færre uttransporteringer og dermed redusert arbeidsmengde. I tråd med dette reduseres budsjettet.

– Nedbemanning er krevende og kan være en påkjenning for ansatte og ledere som står i dette over tid. Da vi startet denne prosessen på nyåret var vi om lag 740 ansatte. Nå har 71 ansatte fått tilbud om ny jobb andre steder i Politi- og lensmannsetaten eller takket ja til sluttvederlag. Det betyr at vi unngikk oppsigelser i den første fasen, noe vi er veldig fornøyde med, sier sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

– Samtidig viser budsjettsituasjonen at vi er nødt til å gjøre ytterligere nedbemanninger i tiden som kommer. Endring er den nye hverdagen. Nå er vi i gang med fase 2.

Medbestemmelse

Fagforeningene og vernetjenesten både lokalt i PU og sentralt i politiet har vært involvert i nedbemanningen gjennom IDF-møter (informasjon, drøfting, forhandling) i løpet av prosessen.

– I fase 2 fortsetter vi arbeidet med å tilpasse PU til en ny oppgave- og budsjettsituasjon. Nedbemanningen fortsetter. Det vil bli foretatt organisatoriske endringer, og bemanningsplanen vil bli justert i henhold til dette. Et tett og godt samarbeid med fagforeningene, vernetjenesten og Politidirektoratet har vært og vil være svært viktig også fremover, sier personalsjef i PU, Kristin Fiksdal Eide.

Løse samfunnsoppdraget

Arbeidet med organisatoriske endringer er i gang. Ansatte er involvert gjennom gruppearbeid, tillitsvalgte og hovedverneombud, for å sikre at PU fortsetter å ha rett kompetanse på rett sted.

– Hensikten med fase 2 av nedbemanningen er at PU skal nå målene på tross av strammere økonomi, endret ankomstbilde og returtall, slik at vi kan fortsette å løse samfunnsoppdraget best mulig ut fra de ressursene som er tilgjengelig, sier leder for stab for virksomhetsstyring, Ingrid Fjeldsenden.


aktuell link