juli 03

SSB: 4 av 10 sjøhytter overtas av familie

Langs den populære kyststripen fra Østfold til Rogaland ble 39 prosent av de omsatte hyttene i strandsonen overtatt av noen i familien. Gjennomsnittprisen for en hytte på eid tomt her lå på 3,8 millioner, mens Bærum var dyreste kommune med et snitt på 9,9 millioner skriver SSB i en artikkel;

Alle fylkene våre med unntak av Hedmark og Oppland har kystlinje mot sjøen. Fra Hvaler i Østfold til og med Rogaland var de gjennomsnittlige hytteprisene i strandsona langt høyere enn lenger innover i landet.

For hytter med beliggenhet 100–400 meter fra kystlinjen var gjennomsnittsprisen 2,4 millioner her. Gjennomsnittsprisen for alle hyttene som ble omsatt i fritt salg i strandsona i fireårsperioden var 2,3 millioner.

Høy pris

I de mest populære kommunene langs kysten varierer det selvsagt hvor mye som er omsatt innen familien og hvor mye som er omsatt på andre måter. Felles for disse kommunene er at prisen for en hytte i strandkanten er høy. Ser du etter en hytte med slik beliggenhet, må du regne med å måtte ut med en bra slump med penger hvis du ikke er så heldig å arve – selv om også dét kan være dyrt.

Den mest vanlige omsetningsformen er fritt salg, og 46 prosent av hyttene ble omsatt på denne måten. De resterende 15 prosentene ble omsatt på andre måter.

Bærum hadde også den høyeste gjennomsnittsprisen for hytter på eid tomt når avstanden til kysten er mellom 100 og 400 meter. Med et gjennomsnitt på 9,4 millioner kroner for hytter med slik beliggenhet, er det langt foran Asker som er nummer to på lista med et snitt på 4,4 millioner kroner.

I Asker kostet en hytte i strandsonen 5,1 millioner kroner. Årsaker til de høye prisene både i Bærum og Asker er sentral beliggenhet og relativt få eiendommer som selges på det åpne markedet. De små øyene innerst i Oslofjorden har dessuten en del eksklusive eiendommer.

Generelt er gjennomsnittsprisen noe høyere på eid tomt enn på festetomt. Hytter på festet tomt i strandsonen i Østfold til og med Rogaland kostet i gjennomsnitt 3 millioner kroner. Dyrest var det i Vestby hvor gjennomsnittprisen var 4,8 millioner. Rygge og Færder fulgte etter med henholdsvis 4,7 og 4,6 millioner kroner.

Dyrt på østsiden av Oslofjorden

Etter Bærum fulgte Fredrikstad hvor en hytte på eid tomt i strandsonen i gjennomsnitt kostet 6,8 millioner kroner. I Fredrikstad ligger blant annet Hankø med hytter som trekker opp gjennomsnittprisen.

Hvis vi går noe lenger nord, til Vestby, kostet en tilsvarende hytte 6,6 millioner kroner. I Fredrikstad og Vestby ble henholdsvis 40 prosent og 47 prosent av de omsatte hyttene overtatt av noen i familien.

På den andre siden av Oslofjorden, i Færder som består av de to sammenslåtte kommunene Tjøme og Nøtterøy, var gjennomsnittsprisen for en hytte nær sjøen 6,4 millioner kroner. Her ble 48 prosent av disse hyttene overtatt av noen i familien.

Også mulig å finne sentralt og billigere

Selv om prisen er høy i strandsonen, er det også mulig å få kjøpt slike hytter nær Oslo for en rimeligere penge.

I Røyken kostet en hytte på eid tomt i strandsonen 1,9 millioner kroner i perioden 2015–2018.

Litt lengre sør i Hurum var prisen 2,4 millioner kroner for en slik hytte. Her var det et rimelig bra utbud av slike hytter ettersom over 60 fritidseiendommer ble omsatt i fritt salg i denne perioden.

Flest hytter omsatt i Kragerø

I Kragerø ble 170 hytter i strandsonen omsatt i fritt salg i perioden 2015–2018. 36 prosent av alle omsatte hytter i strandsonen ble omsatt innen familien.

Gjennomsnittsprisen i kommunen var 6,3 millioner for en hytte i strandsonen på eid tomt. For hytter på festet tomt måtte kjøperne ut med 4,5 millioner kroner i snitt.

Noe lengre sør i Lillesand måtte hyttekjøperne betale 5,9 millioner kroner for en hytte på eid tomt i strandsonen og 2,5 millioner på festet tomt.

Her ble 46 prosent av de omsatte hyttene i strandsonen overtatt av noen i familien.


aktuell link | mer statistikk | via SSB

Eldre foto arkiv / Hankø / illustr