juli 07

Et e-læringskurs på nettet skal bidra til bedre trafikksikkerhet og færre ulykker

Foto via Statens vegvesen

Nytt nettkurs for bedre trafikksikkerhet

Kurset er unnagjort på noen minutter – og skal bidra til at økt sikkerhet i trafikken gjennom å spre kunnskap og øke bevisstheten hos trafikantene skriver Vegnett i en artikkel;

| via Vegnett

Norge har den beste trafikksikkerheten i verden. Men målet er at den skal bli bedre.

– Vi arbeider på bred front. Dette er et tilbud for alle trafikanter og et av mange tiltak for å bevisstgjøre trafikanter om sitt viktige bidrag til bedre trafikksikkerhet, sier seniorrådgiver Yngvild Munch-Olsen i Statens vegvesen.

Kurset er unnagjort på noen minutter – og skal bidra til at økt sikkerhet i trafikken gjennom å spre kunnskap og øke bevisstheten hos trafikantene.

Kurset kan du ta på Vegvesenets nettside.

Fart, oppmerksomhet, samhandling og sikring i bil viktig

Trafikksikkerhet er sammensatt. Det er mange store og små tiltak som gjør at sikkerheten stadig blir bedre.

Dette er et tilbud for alle trafikanter og et av mange tiltak for å bevisstgjøre trafikanter om sitt viktige bidrag til bedre trafikksikkerhet.

– Det nye e-læringskurset tar opp noen av de viktigste temaene som trafikantene selv kan gjøre noe med – eksempelvis at trafikksikker atferd ofte også er økonomisk fornuftig og at det gir god flyt i trafikken, sier Munch-Olsen.

Fart, oppmerksomhet, samhandling og sikring i bil er noen av hovedtemaene i nett-kurset.