juli 08

30 studieplasser for spesialsykepleiere

Det er et stort behov for flere spesialsykepleiere og derfor oppretter regjeringen fra høsten 30 nye studieplasser innen anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie – samlet kalt ABIOK-utdanninger.

Disse får

Det er Lovisenberg diakonale høyskole, VID vitenskapelig høgskole, Høgskolen i Østfold (HiØ), Høgskolen i Innlandet (HiNN) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) som får de nye studieplassene. Fullt utbygget utgjør det 118 nye studieplasser.

-Helsevesenet etterspør flere spesialsykepleiere. Derfor har vi prioritet å fordele de nye studieplassene til institusjoner som kan utvide ABIOK-utdanningene sine raskt. Det betyr at helsevesenet og de kommunale tjenestene kan få tilgang til flere spesialsykepleiere raskere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en melding.

Revidert

Disse 60 studieplassene er en del av de 100 nye studieplassene som kom i revidert nasjonalbudsjett. De resterende studieplassene har tidligere blitt fordelt til Høgskolen i Innlandet (20 plasser til grønn næringsutvikling på Kongsvinger), 10 strategiske studieplasser til Nord universitet og 10 studieplasser til OsloMet til utdanning innen tegnspråk.